Laat läbi sajandi ehk Eesti sada nägu

Tartu Waldorfgümnaasiumi traditsiooniline heategevuslik advendilaat on sel aastal pühendatud Eestile. Kõik, kujundusest töötubadeni ning kaubast meelelahutuseni, kannab Eesti 100 pitserit.

25. novembril toimub Tartu Waldorfgümnaasiumi (TWG) traditsiooniline heategevuslik advendilaat, mis igal aastal lähtub ühest, kogu laata ühendavast teemast. Sel aastal teeb koolipere kingituse Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäeva puhul ning pühendab laada Eestile.

TWG advendilaat on küll ühe väikese kooli suursündmus, ent teada-tuntud ka Tartu linnarahva hulgas. Stiilsed kohvikud, temaatilised töötoad, põnevust pakkuv loteriimüük, meeleolukad kontserdid ja etendused, kirevad kaubaletid, tundmatuseni muutunud koolimaja, kohtumised vanade tuttavatega - kõik vana ja hea ning alati ka üllatusi - need on põhjused, miks siia igal aastal ikka kokku tullakse.

Sel aastal kannab kogu laat Eesti 100 pitserit - kaubast töötubadeni, fuajeest keldrini. Korraldajad lubavad sajandi laadale ning juubelile kohaseid sisu ning vormi.

TWG laat on heategevuslik. Kogu tulu läheb Tartu Waldorfgümnaasiumi õueala fondi, täpsemalt Loheraja III etapi väljaehitamiseks.

september-november - ettevalmistused: mõttetalgud, laada pealkirja valimise korraldamine, info jagamine, kohtumised klasside ja vanematega, kujundusideede ellu viimine (meisterdamine, kogumine)

Jagada meie sündmust

Algataja

MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts

Tartu Waldorfgümnaasium on lapsevanemate initsiatiivil loodud erakool, mille pidajaks on MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Seltsi eesmärgiks on parimate võimaluste loomine inimese arenguks waldorfpedagoogika kaudu.