Lähkma küla EV100 kingitus – taastatud väravapostid

Lähkma küla rahvas taastab EV100 puhul meie ajaloolise külamaja esised ajaloolised väravapostid

Valmis!
Valmis!

Meie külaseltsi majaks on 1901. aastal ehitatud Kilingi metskonna hoone. Oleme maja säästlikult ja vanade aegade hõngu säilitades renoveerinud.

Korras oleme hoidnud ka maja ümbruse.

Soovime taastada majaesised massiivsed väravapostid, mis tervitasid Kilingi metsaülema juurde saabujat enne teist maailmasõda.

Algataja

EV100 igas külas