Laiuse väärikad kultuuritraditsioonid – tähistame EV100

Laiuse pikaajalise ja rikka kultuuri- ning seltsielu vääristamiseks korraldatava ühisüritusega 24.06.2019 tähistame Eesti Vabariigi juubelit.

Laiuse  kultuurielul on pikk ja väärikas lugu: 1671. aastal antakse Laiusel juba kooliharidust. 1822 alustab siin tööd kihelkonnakool. Kooliharidust on Laiusel antud 333 aastat.

1827. aastal toimus esimene teadaolev meeskoori kontsert. 1849. aastal on siin olemas juba raamatukogu. 1876. aastal toimub esimene üle-eestiline võimlemispidu, mis aastaid siin traditsioonina edasi kandub. 1883 aastast on Laiusel pasunakoor. 1892. aastal asutatakse karskusselts Püüe. 1901. aastal Laiuse Põllumeeste Selts ja 1903. aastal Laiuse Vabatahtlik Tuletõrjujate Selts. Seltside tihe tegevus nõuab maja – see avatakse pidulikult 1913.
1910. aastal osalesid Laiuse puhkpilliorkester ja segakoor Tallinnas VII üldlaulupeol. Järjepanu toimusid kohalikud laulupeod. 1924. aastal asutati langenud sõdurite mälestamise komitee – eesmärgiks mälestussamba rajamine, see avati 1925.
Sõja-aastate vaikelust saadi üle 1946. aastal, kui õpetajaks tuli Elli Seen. 1966. a hakkas uuesti tegutsema Laiuse meeskoor, osaleti 1969. aasta juubelilaulupeol. 1971. aastal asus Laiuse rahvamaja juhatama Airi Rütter. 1973. aastal loodi naiskoor.
1991. aastal tuli kultuurimaja juhatajaks Piret Tanilov, kes tunnistati Palamuse näitemängupäevadel parimaks lavastajaks. 1993. aastal saab alguse naisrahvatantsurühm Meie Mari. 1995 taasloodi kultuuriselts Püüe.

1998 suleti aga meie seltsimaja uksed. Ainsaks nn ellujääjaks oli meie naisrahvatantsurühm Meie Mari. Oleme kogu aeg ajanud Laiuse asja. Meie kogukonna kultuuri- ja seltsielu vajab oma maja!
Laiusel noored ja eakad löövad aktiivselt kogukonna tegemistes kaasa. Seltsing Kuldne Sügis loodi 2012. Noortele pakub tegevusi Laiuse Jaan Poska nimeline põhikool, Laiuse Avatud Noortekeskus ning Kodutütred ja Noored Kotkad. Noortekeskuste ühendus loodi 2003. aastal.
20 aastat on seltsimaja tänaseks tühjana seisnud, aga alati peatub mööduvate inimeste pilk majal – see on meie kogukonna südamaja.

Algataja

EV100 igas külas