Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid soovib EV100 juubelipidustuste raames muuta laste õppe-, mängu- ja liikumisvõimalusi koolihoovides ja teha seda koostöös laste ja kooliperega.

Laste eluviis on muutumas istuvamaks ning suur osa päevast veedetakse siseruumides ekraani taga. Kannatavad laste füüsiline ja vaimne tervis, vähenenud on teadmised ümbritsevast keskkonnast ning oskused looduses toimuvaga seoseid luua. Kuna lapsed viibivad suure osa päevast kooliruumides, on meie soov luua sobivad tingimused õppetöö korraldamiseks koolihoovis.
Projektiga „Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!“ soovime muuta laste liikumis- ja õppevõimalusi koolihoovides, kaasates koolihoovide kujundusprotsessi kogu koolipere (õpetajad, õpilased jt koolitöötajad), omavalitsuse, lapsevanemad ja kohaliku kogukonna. Tutvustame laiemalt koolihoovide kasutusvõimalusi nii õppetundides kui ka koolitööväliselt ning teadvustame igapäevast liikumise ja looduses viibimise olulisust.

Katseprojektis osalevad 15 üldhariduskooli üle Eesti: Albu põhikool, Elva gümnaasium, Jüri gümnaasium, Kohila gümnaasium, Käina kool, Kärla põhikool, Käru põhikool, Lustivere põhikool, Merivälja põhikool, Pärnu Rääma põhikool, Pühajärve põhikool, Suure-Jaani kool, Tallinna Saksa gümnaasium, Tilsi põhikool, Vastseliina gümnaasium.
Projekti toetavad EV100, KÜSK ja Bauhof Group AS, Premia ja Eugesta Eesti. Pühajärve põhikooli õueala mitmekesistamist toetab AS Kalev ja Kohila gümnaasiumi toetab Ülejõe Rantso.
2018. a kevadest ootame kingitusega liituma uusi koole üle Eesti.
/
Children`s lifestyle is more sedentary and lots of daily time is spent behind the screens.
With initiative "Children to Play and Learn in School Grounds!" NGO Estonian Green School Grounds would like to improve children`s learning, playing and mobility opportunities in their school grounds.
Redesigning and improvement of school grounds is done with participation of children, teachers, parents and local community.

There are 15 schools throughout Estonia participating in the project.
/
kontakt: Siiri Treufeld, siiri.treufeld@koolihoovid.ee, tel 50 41229

Eeltegevused nagu koolihoovide vajaduste kaardistamine õpilaste ja kooliperega viiakse ellu 2016. a sügisel, mille põhjal töötatakse maastikuarhitektide abiga välja sobivad lahendused 2017. a alguseks. Töötoad ja talgud koolihoovides toimuvad perioodil 2017 aprill – 2018 juuni. Eesti Vabariigi sünnipäevaks 2018. a kevadel peaks olema näha esimesed tulemused ja muudatused koolihoovides. Toimunud talgupäevad: - 6. mai 2017 - Tallinna Saksa gümnaasium; - 28. mai 2017, 15. september ja 2018 õa sügis - Vastseliina gümnaasium; - 3. juuni 2017 - Pühajärve põhikool; - 29. juuni, 12. august 2017 - Käru põhikool; - 26. august 2017 - Kohila gümnaasium. 2018. a kevadel on kavas jätkata talgupäevade ja töötubadega katseprojektis osalevates koolides. Preparations like mapping schools` needs and wishes and idea gathering from children was organized in autumn 2016. Proper solutions for 15 schools will be created by landscape architects. Practical work in school grounds will start in spring 2017.

Ootame vahendeid puidu- ja metallifirmadelt, puukoolidelt, aianditelt, tööriistamüüjatelt. Hea võimalus kingitusse panustamiseks on osaleda meeskonnaga 2018. a kevadel toimuvatel talgupäevadel.

Algataja

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid eesmärk on muuta Eesti koolihoovid rohelisemaks, mitmekesistades sealset keskkonda, õpilaste õppetingimusi, mängu- ja liikumisvõimalusi.