Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid soovib EV100 juubelipidustuste raames muuta laste õppe- mängu- ja liikumisvõimalusi koolihoovides ja teha seda koostöös laste ja kooliperega.

Laste eluviis on muutunud järjest istuvamaks ning tavapäraselt veedetakse suur osa päevast tubastes tingimustes arvuti taga. Halvenenud on laste füüsiline ja vaimne tervis, samuti on vähenenud teadmised ümbritsevast keskkonnast ning oskused looduses toimuvaga seoseid luua. Kuna lapsed viibivad suure osa päevast kooliruumides, on meie eesmärk luua sobivad tingimused õppetöö korraldamiseks koolihoovis.
Projektiga ”Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!” soovime parandada laste liikumis- ja õppevõimalusi koolihoovides, kaasates koolihoovide kujundusprotsessi kogu koolipere (õpetajad, õpilased jt koolitöötajad), samuti omavalitsuse, lapsevanemad ja kohaliku kogukonna. Soovime tutvustada laiemalt koolihoovide kasutusvõimalusi nii õppetundides kui koolitöö väliselt ning teadvustada igapäevast liikumise ja looduses viibimise olulisust.

Pilootprojektis osalevad 15 üldhariduskooli üle Eesti: Albu Põhikool, Elva Gümnaasium, Jüri Gümnaasium, Kohila Gümnaasium, Käina Kool, Kärla Põhikool, Käru Põhikool, Lustivere Põhikool, Merivälja Põhikool, Pärnu Rääma Põhikool, Pühajärve Põhikool, Suure-Jaani Kool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tilsi Põhikool, Vastseliina Gümnaasium.
Projekti elluviimist toetavad EV100, KÜSK ja Bauhof Group AS. Pühajärve Põhikooli õueala mitmekesistamist toetab AS Kalev ja Kohila Gümnaasiumi toetab Ülejõe Rantso.
/
Children`s lifestyle is more and more sedentary and lots of daily time is spent behind the screens.
With initiative "Children to Play and Learn in School Grounds!" NGO Estonian Green School Grounds would like to improve children`s learning, playing and mobility opportunities in their school grounds.
Redesigning and improvement of school grounds is done with participation of children, teachers, parents and local community.

There are 15 schools throughout Estonia participating in the project.
/
kontakt: Siiri Treufeld, siiri.treufeld@koolihoovid.ee, tel 50 41229

Eeltegevused nagu koolihoovide vajaduste kaardistamine õpilaste ja kooliperega viiakse ellu 2016 a sügisel, mille põhjal töötatakse maastikuarhitektide abiga välja sobivad lahendused 2017 a alguseks. Praktilised tegevused koolihoovides toimuvad perioodil 2017 aprill – 2017 oktoober. Eesti Vabariigi sünnipäevaks 2018 a kevadel peaks olema näha esimesed tulemused ja muudatused koolihoovides. Toimunud talgupäevad: - 6. mai 2017 Tallinna Saksa Gümnaasium; - 28. mai 2017 Vastseliina Gümnaasium; - 3. juuni 2017 Pühajärve Põhikool; - 29. juuni 2017 Käru Põhikool; - 12. august 2017 Käru Põhikool; - 26. august 2017 Kohila Gümnaasium. Preparations like mapping schools` needs and wishes and idea gathering from children was organized in autumn 2016. Proper solutions for 15 schools will be created by landscape architects. Practical work in school grounds will start in spring 2017.

Ootame vahendeid puidu- ja metalliettevõtetelt, puukoolidelt, aianditelt, tööriistamüüjatelt -ja rentijatelt. Hea võimalus panustamiseks on osaleda meeskonnaga koolides toimuvatel talgupäevadel.

Algataja

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid eesmärk on muuta Eesti koolihoovid rohelisemaks, mitmekesistades sealset keskkonda, õpilaste õppetingimusi, mängu- ja liikumisvõimalusi.