Lasteabitelefoni 116111 teavituskampaania „Aga mina Hoolin ja märkan“ rändnäitus ja 100 vestlusringi

Valmib laste piltide põhjal rändnäitus hoolimisest ja märkamisest. EV100 raames toimub lastega 100 vestlusringi hoolimisest ja märkamisest ning tutvustatakse lasteabitelefoni tööd.

Lasteabitelefoni 116111 teavituskampaania ideeks ja mõtteks on julgustada lapsi rääkima enda tunnetest, mõtetest ja emotsioonidest, väljendama hoolivust nii iseenda, lähedaste, kui ümbritseva suhtes. Mina hoolin ja märkan– hoolin endast, hoolin sõbrast, hoolin enda lähedastest. Hoolin sellest, mis on minu ümber ja reageerin, kui miski häirib ja tundub vale. Ning et lapsed  julgeksid ka sellest  rääkida ja vajadusel abi küsida pöördudes näiteks lasteabitelefon 116111 poole. Lasteabitelefoni 116111 teavituskampaania saab alguse aprillis 2018, kui valmivad kampaania sõnumeid kandvad bännerid ja klipid, mille kaudu kajastatakse kampaania sõnumit. Lapsi kutsutakse väljendama enda arvamust hoolimise ja märkamise teemal ning saatma selle teemalisi pilte ja fotosid, mille põhjal pannakse kokku rändnäitus, mis jõuab aasta jooksul erinevatesse Eesti kohtadesse. Samuti toimub EV100 raames 100 kohtumist lasteabitelefoni töötajatega, kus räägitakse hoolimise ja märkamise teemast ning iga lapse rollist selles ja tutvustatakse lasteabitelefoni 116111 tööd. Lasteabitelefoni kampaania on sel aastal osa ka väärtuskampaaniast "Mina Hoolin". Lasteabitelefoni on tasuta 24/7 telefoni ja interneti (e-post, äpp, chat) nõustamisteenus lapsi puudutavatel teemadel nii lastele kui täiskasvanutele. Teenusega tagatakse asjakohane nõu ja abi mures lastele, vanematele ja spetsialistidele, hädaohus oleva lapse viivitamatu abistamine ning võimalus teavitada abivajavast lapsest. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust lasteabitelefonist, kui tasuta ööpäevaringsest üle-eestilisest avalikust teenusest, et lapsed jõuaksid abini ja saaksid professionaalset abi. Uuringute kohaselt ütlevad 6% lastest, et neil pole oma probleemiga kellegi poole pöörduda. Samas on 19% lastest kogenud koolikiusamist, 6% vanemate poolset füüsilist karistamist, 32% noortest kogenud seksuaalset väärkohtlemist. 

mai 2018 laste piltide/fotode kogumine juuni – september 2018 rändnäituse ettevalmistamine september – detsember 2018 rändnäitus Eesti erinevates kohtades mai – detsember 2018 lastele 100 vestlusringi korraldamine

Algataja

Mari-Liis Mänd