Laulmise pidu

25.02.2018 kogunetakse seltsimajades või kodudes selleks, et üheskoos rahvalikke laule lauldes tänada esivanemaid kauni kombe eest ning rõõmustada võimaluse üle ikka veel koosolemist nautida.

Usun, et just üheskoos laulmine oli - karskusseltside, hoiu-laenu ühistute jms loomise ning tegevuse kõrval - üks neid olulisi allikaid, mis kasvatas rahvuse kokkukuuluvuse tunnet ja õpetas nii üksteist kuulama kui ka võtma eestvedamisega kaasnevat vastutust. Tänu ühistegevuse kogemusele kasvasid valmisolek luua oma riik ja kindlus selle juhtimisega hakkama saada. Oma kultuuri hoides püsisime koos ja vajadus ühte hoida pole 100 aastaga sugugi kadunud. Pole mõtet vastanduda nn masina-muusikale, kuid selle kõrval peab elus püsima oskus ja tahtmine ise viisijupp üles võtta ja sõprade abiga lugu lõpuni laulda; suureks abiks oleks selle juures pillimees või külakapell. Laulmise pidu peaks olema vaba igasugusest sunnist või "kinnitatud" repertuaarist, abiks võiksid olla eestvedajate ja kokkutulnute poolt varutud salmikud-laulikud. Muidugi võib kirja panna kõlanud laulude nimed (esimesed salmiread), aga see ei saa kohustus olla. Ideaalis võib need üle Eesti kõlanud lood kokku koguda ja selle põhjal ühe lauluraamatu trükkida. Eesti (sh ulgu-Eesti) erinevais paigus, aga ühel ajal üheskoos laulmine oleks ilus kingitus.

2017a sügisel (jõuludeks) peaksid selgeks saama kogukondlikud (vabatahtlikud)eestvedajad ning nende koordineerimisel nii 25.02.18 toimuva laulmise peo võimalikud osalised kui ka vajalike ettevalmistuste nimekiri (salmikud, pillimehed, suupiste ja keelekaste, toimumise paik ja kellaajad, võimalikud kulud ja nende katteallikad, kohaliku meediakajastuse vormid ja tähtajad jms). Hea oleks 2018a veebruarikuu jooksul saada (valter.parve@ut.ee ) piirkondlikud kokkuvõtted laulmise pidude kulgemise kohta (osalejad, meeleolud, lauldud laulud, tulevikuplaanid) koos asjakohaste fotodega.

Kogukonnaühenduste, seltsimajade, külakapellide, sõpruskondade, lauluhuviliste jt kaasalöömine - igaüks oma kodukohas koos sellele paigale ning osalistele omase repertuaari ning mahuga.

Algataja

Valter Parve

TÜ Pärnu kolledzi lektor

 
Kaasalööjad
Kasutaja Anneli Anijärv pilt
Anneli Anijärv
Kasutaja Ly Mäemurd pilt
Ly Mäemurd
Kasutaja Annika Põltsam pilt
Annika Põltsam