Lavastus "Rännakud. Tõotatud maa"


Teater Vanemuine ja Sõltumatu Tantsu Lava lavastused teatrisarjas "Sajandi lugu", mille toimumisaeg on aastad 1920-1930.

EST Eng
Teater


Kodumaa leid ja isamaa lugu, mida lahendatakse negatiivi kaudu. Positiiv kui negatiivi potentsiaal, negatiiv kui positiivi võimalus. Mis on sisse ja välja fokusseerimise erinevus; kuivõrd on võimalik puudutada detaili, olles fookusega veel/juba üldisel. Mis on üldpildi ja detaili vahe, kui lainurk ja teravnurk annavad informatsiooni teineteise kohta. Millistele mastaapidele toetutakse, millistele mastaapidele üldse toetuda saab. Kui väike või suur peab pilt/haare olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks. Kui väike või suur peab kodumaa olema, et sellele toetuda saaks, et see tuge/tõde pakuks. Kas isamaa ja kodulugu on piiritletud, kas ema armastus on piiratud.

Kui kodu on see, kus on omad, siis mis on see, kus on võõrad, kui võõra mõistet ei tea. Mis muutub, kui võõra mõistet selgitada või mis on elus juhtunud, et võõra mõiste on selgeks saanud. Rääkida enda lugu võõra kaudu, rääkides võõra lugu enda pinnalt - osutamine palmipuudele endal kuused-kased toas - kodustades küsimust, milleks ja kuhu me läheme/ milleks ja kuhu on mindud.

„Rännakud“ on ühine teekond keele ja kodumaa mõtteruumis. See on kahest lavastusest koosnev lugu, mida ühendavaks sillaks on interaktiivne veebileht, kuhu on koondatud artiklid, fotod, pildid, tekstid ja helid. Teatrite koostööna valminud leht annab sissejuhatuse lavastustesse, ning aitab neid mõista, saada lisateadmisi Eesti ajaloost ja valitud kümnendist.

"Tõotatud maa" on Sõltumatu Tantsu Lava lavastus ja "Maarjamaa laulud" teater Vanemuise lavastus.

Etenduste ajad:

20. september kell 19
22. september kell 19
23. september kell 19
29. september kell 17 Sadamateatris Tartus
30. september kell 17 Sadamateatris Tartus
6. oktoober kell 19
7. oktoober kell 19
8. oktoober kell 19

Lavastus on loodud Sõltumatu Tantsu Lava poolt.

Sõltumatu Tantsu Lava
Telliskivi 60a, C1, Tallinn
info@stl.ee 

Autor: Kadri Noormets, koostöös Sigrid Viiri, Oliver Kulpsoo, Taavi Suisalu, Villem Säre ja Anu Vask´ga.
Fotograaf: Sohvi Viik
Produtsent: Sõltumatu Tantsu Lava

Korraldaja

Teatrisari "Sajandi lugu"

Märksõnad: