Liiklusorienteerumise projekt "Aga mina liiklen ohutult läbi Tallinna"

''Aga Mina'' on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

EST

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noortegrupp osaleb liiklusohutusalase projektiga eeskujukampaanias „Aga mina“, mis on EV 100le erinevate ametite ja organisatsioonide poolt tehtavühiskingitus (www.agamina.ee). Osaleme eeskujukampaanias, kuna soovime kaasa aidata noorte liikluskäitumise kujundamisele läbi liiklusorienteerumise, uute teadmiste ja oskuste andmisele ning selle tulemusena on noored eeskujuks omakorda ka kõige pisematele liiklejatele. 

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noortegrupp korraldab eeskujukampaania raames liiklusorienteerumise projekti "Aga mina liiklen ohutult läbi Tallinna", mis on hariv üritus, kus Harjumaa ja/või Tallinna koolide 10. klasside noored saavad proovile panna oma teadmisi ja oskusi liiklusohutusest ning näidata üles nutikust orienteerudes Tallinna kesklinna põnevates kohtades. 

Liiklusorinteerumine toimub 08.05.2018 Tallinnas. 
Registreerimine: liilia.laul@redcross.ee

 

Korraldaja

Aga Mina