Lõimumine läbi koorimuusika

Projekt „Lõimumine läbi koorimuusika“ on loonud vene õppekeelega koolidesse viis koolikoori, mille kaudu süvendatakse kultuurikontakte ja luuakse positiivseid arusaamu muusika teel.

Eesti muukeelse elanikkonna hulgas ei ole koorilaul kuigi populaarne. Vene õppekeelega koolide juures tegutsevad küll lastekoorid, kuid sealseid lauljaid ei leia me enam täiskasvanutena koorikultuuris osalemas. 2016. aasta sügisel lõime Tallinnasse kolm uut koolikoori ning leidsime neile dirigendid: Mustamäe reaalgümnaasiumi lastekoor – Ljudmila Sjomina, Kesklinna vene gümnaasiumi noorte segakoor – Tatjana Šumilova, Tõnismäe reaakooli tütarlastekoor – Julia Kozlova.
Kuna praegu tegutseval kolmel kooril läheb väga hästi ja laste muusikahuvi on erakordselt suur, võimaldame projekti „Lõimumine läbi koorimuusika“ kaudu neil kolmel kooril 2017. aastal edasi tegutseda. Lisaks avasime 2017. aastal sügisel veel kahes vene õppekeelega koolis noortekoori – Tallinna Pae gümnaasiumis on dirigent Arvo Luik ja Narva Vanalinna riigikoolis on dirigent Mihhail Gorjušin.
9. detsembril 2017 korraldame viiele koorile ühiskontserdi-projektipäeva „Muusikasillad“ 9. detsembril Sillamäe kultuurikeskuses, kuhu kutsume esinema ka eesti koolide koore. Kontserdile eelnevad 4 töötuba väljapaistvate muusika valdkonnas tegutsevate professionaalide juhendamisel. Projekti eesmärgiks on eesti- ja muukeelsete noorte eraldatuse vähendamine läbi ühistegevuse; nende kultuurikontaktide süvendamine, et ühine muusikahuvi looks aluse edasiseks suhtluseks ning võimaluse erinevate teemade üle arutlemiseks; luua ühiselt positiivseid arusaamu inimestevaheliste suhete tohutust rikkusest läbi eri keelte- ja kultuuriruumide tundmaõppimise.
Tallinnasse loodavad 5 uut koori kingime Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ning vaba sissepääsuga kontserdile ootame kuulajaid üle Eesti.
PLMF kingib projekti tegevused Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, Integratsiooni Sihtasutus ja Riigikantselei (EV100).

Septembris 2016 avasime kolmes vene õppekeelega koolis 3 koori ning leidsime neile ka koorijuhid; septembris 2017 avasime kahes vene õppekeelega koolis veel 2 koori ning leidsime ka neile koorijuhid; 9. detsembril 2017 toimub kooride ühiskontsert-projektipäev Muusikasillad, kus osalevad PLMF poolt loodud 5 vene õppekeelega koolikoori ning kuhu kaasame ka eesti õppekeelega koole.

Algataja

Muusikute fond PLMF

MUUSIKUTE FOND PLMF on ellukutsutud ooperilaulja Pille Lille eestvedamisel 2003. aastal missiooniga toetada igakülgselt andekaid muusikuid nende professionaalsete oskuste edasiarendamisel sh pakkudes neile täiendõppe- ja esinemisvõimalusi nii kodu kui välismaa lavadel. PLMF arendab mitmekülgselt piirideülest koostööd kuuludes Rahvusvahelise Artistide Manageride Assotsiatsiooni (IAMA), Euroopa Festivalide Assotsiatsiooni (EFA) ning Rahvusvahelise Etenduskunstide Liidu (ISPA) ridadesse. PLMF on samuti Põhja- ja Baltimaade Festivalide Platvormi (NBFP) asutajaliige ja eestvedaja.