Loodusfotode näitus Vihasoo linnuvaatlustornis

Linnud on osa Eestimaast. Linnud vajavad hoidmist, tundmist ja uurimist.

Valmis!
Valmis!

Loodusfotode näitus on avatud Vihasoo linnuvaatlustornis Eru lahe kaldal tasuta kõigile huvilistele ööpäev läbi. Näituse abil saab paremini tundma õppida meie Eestimaa loodust ja linde.

Algataja

Eru lahe Rannarahva Selts

Seltsi eesmärk on kaasata Lahemaa rahvuspargi territooriumil, peamiselt Eru lahe ümber asuvate külade inimesi piirkonna looduskeskkonna ja kultuuripärandi säilitamisse ja tutvustamisse. Selts korraldab Eru lahe ümbruse külade inimestele ja nendega koostöös ühisüritusi ja projekte, mis toetavad seltsi eesmärkide saavutamist.


Toimunud sündmused

Märksõnad