Loome uue traditsiooni: 100 esimese õpetajapäeva tähistamine

Õpetajad – Eesti mineviku, oleviku ja tuleviku mõjutajad ja mõtestajad. Tähistame Eesti 100. sünnipäeva uue traditsiooniga, millega väärtustame õpetajate järelkasvu.

Lugedes õpetajatöö alguseks sümboolselt 1. septembrit, on esimese 100 õpetajapäeva tähistamise päev 9. detsember.

Miks on see aeg ja tähistamine oluline?
100 päeva on uute rollide alguses sümboolse tähendusega. Selja taha jäävad esimesed ristsed, tehakse vahekokkuvõte ja vaadatakse edasi.

Uuringute järgi on ka just november ja detsember kuudeks, kus pannakse kõige enam proovile uute õpetajate innukus ja pühendumine. See on sageli aeg, kus kogetakse suurt väsimust ning kaheldakse oma valikus ja iseendas õpetajana. Uue traditsiooniga saame seda aega teadvustada ning luua juurde tähenduslikkust ja hoolimist. Lisaks toome tähelepanu õpetajaametile kui ühele ühiskonna olulisemale ja põnevamale ametile.

Õpetajate järelkasv on meie jaoks Eestis kulla hinnaga. Siin peitub tähtis järjepidevuse küsimus, kaalukoht, täitmata potentsiaal ja võimalus kujundada Eesti tulevikku.

Kuidas tähistada?
Olgu pereliikme, sõbra, õpilase, kolleegi, juhi või lapsevanemana – looge 9. detsembri ümbruses oma lähedase alustava õpetajaga toredaid märkamise ja olemise hetki. Uurige, mida tähendab õpetajatöö alustamine. Mida on ta koolis märganud ja õppinud? Kuidas tal päriselt läheb? Mida ta vajab?

Usume, et neist vestlustest saame palju õppida me kõik.

Koostöös tunnustatud teenete- ja ametimärkide tootja Roman Tavastiga oleme loonud ka spetsiaalse 100 õpetajapäeva märgi. See on märk õpetajatele, kust leiab sümbolina meie eesti keele erilise tähe, õpetaja-sõna esimese tähe. Märgis peitub number sada, mis loob visuaalse seose ka Eesti 100. sünnipäevaga, ning lõpmatuse sümbol, kandes mõtet, et õpetaja mõjutab igavikku.

Märki saab tellida kodulehel www.alustavatõpetajattoetavkool.ee. Selle loomist toetas Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Iga märgi ost toetab tegevust õpetajate järelkasvu tugevdmiseks.

Aita tähistamistel sündida! Oma sõbra alustava õpetaja jaoks, Sinu enda või Su lapse koolis, Sinu kohaliku omavalitsuses, üle meie riigi.

Algataja

Alustavat õpetajat toetav kool

Meie organisatsioon tegutseb eesmärgiga toetada alustavate õpetajate sisseelamist õpetajatöösse ja tugevdada õpetajate järelkasvu. Selle eesmärgi saavutamise nimel tegutseme koostöös erinevate sidus- ja sihtrühmadega.

Kaasalööjad
Kasutaja Aleksandra Leštšuk pilt
Aleksandra Leštšuk
Kasutaja Svetlana Udras pilt
Svetlana Udras