MAALIDES METSA

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühedatud, loodusmaali traditsioonidest arutlev kunstisümpoosium Maalides Metsa, 16-22.juulil, Muhu Kunstitalus. 

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Eesti kaasaegsele loodusmaalile pühedatud kunstisümpoosiumile Maalides Metsa, on oodatud osalema nii professionaalid kui pühapäevamaalijad. Muhu saarel toimuval sümpoosium-loomepenääril valmivatest töödest korraldatakse ülevaatenäitus Muhu Kunstitalus. Oktoobris rändavad teosed Tallinnasse metsateemaliste maalide koondnäitusele.

Loodus on alati olnud Eesti kultuurist lahutamatu osa, seda nii hingestatud looduslüürika ja müstitsismina kui samuti ainesena, millest teadlikult kaugeneda. Just loodus on see tugipunkt, millele ka Eesti kujutava kunsti traditsioon näib püsivalt toetuvat või siis on loodus prisma, mille läbi inimene oma elu ja olemist ettekujutab või ehk millest tervenisti eemalduda soovib. Olles eurooplased näime endiselt olevat metslased ehk metsarahvas, kellel sammal, seened ja puudemühin tuntavalt veres püsib ning kuidagi lahti ei lase, tahame seda või mitte.

Kutsume selle suve üheks nädalaks kokku ligi 20 maalikunstnikku üle Eesti et äranäha milline on, või saab olla, kaasaegne loodusmaal ning kas selle viljelemise mõte jääb kaasagsest elust maha või on looduse piltidel tänapäeva inimesele veel midagi öelda.

Sümpoosiumi seminare ja töötube viivad läbi Prof. Jaan Elken, kunstnikud Tiiu Rebane ja Karl-Kristjan Nagel jpt.

Sümpoosiumi seminariteemad on- Metsa roll ja mõiste kultuuriajaloos, Mets Eesti kunstis, Ökokriitika-mis see on.

Sügisel seisavad Muhu Kunstitalus valminud ja metsale pühendatud teosed kõrvuti paljude teiste Eesti kunstnike maalidega näitusel, taasluues ühisesse saali ettekujutlust kunstimõtte arengutest,  Eestimaa suvest,  looduse lüürikast ja olemise füüsikast. Näituse täpne teave selgub 31.mail 2018. 

Eesti Maalikunstnike Liit pakub sümpoosiumi näitusel publikupreemia pälvivale teosele võimalust osaleda novembris EML aastanäitusel Mõte.Lavastus, Haapsalu Linnagaleriis.

Maalisümpoosiumi korraldab Ideto MTÜ

Koostööpartnerid on EKL Muhu Kunstitalu ja Eesti Maalikunstnike Liit

 

Korraldaja

Ideto MTÜ

Ideto MTÜ on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on laialdase valdkondadevahelise loomekoostöö arendamine. MTÜ korraldab kunsti- ja kultuuriüritusi nagu näitused, festivalid ja töötoad. Ideto kaastöötajate kogemuste hulka kuuluvad suuremad ja väiksemad kunstisündmused, kunstiresidentuuri juhtimine, kontserdite korraldamine, hobikoolitused.