Maanaine 100-aastases Eesti Vabariigis

Väärtustame maanaise rolli 100-aastases Eesti Vabariigis ja tähistame Karksi Perenaisteseltsi 90 aastapäeva pidulikult rahvusvahelisel maanaiste päeval

20 aastat tagasi alustas Viljandimaa Naisliit koostöös Ühendusega Kodukant Viljandimaa oktoobrikuu teisel pühapäeval rahvusvahelise maanaistepäeva tähistamist. Igal aastal koguneti erinevatesse maakonna paikadesse pidulikule kokkusaamisele, mis oli naiste hulgas väga populaarne. Sellest võtsid osa nii Viljandimaal tegutsevad naiste organisatsioonid kui ka teiste vabaühenduste esindajad. Viimastel aastatel on see tore ettevõtmine soikunud. Maal elavad naised teevad tänuväärset tööd oma kodus esiemade talukultuuri hoidmisel ja kohandamisel tänapäeva elu-oluga. Oma pere kõrvalt on nad tegusad külakogukonnas. Maanaine on seda väärt, et nende tegemisi tunnustada ja innustada. Käesoleva projekti läbi tahame taaselustada 20 aasta eest alustatud ja üle kümne aasta kestnud maanaiste päeva tähistamise traditsiooni. Kuna tänavu möödub ka 90 a Karksi Perenaiste/Maanaiste Seltsi asutamisest, siis saame selle sündmuse kokku viia ja ühtlasi teha kingitus Eesti Vabariigi  100.sünnipäevaks.Tähistame seda sündmust pidulikult rahvusvahelisel maanaiste päeval teemal „Maanaine – Eesti talukultuuri ja külaelu hoidja“. Arutleme naiste tänaseid võimalusi ja tuleviku väljavaateid maapiirkondade jätkusuutlikkuse tagamisel. Jäädvustame kohalike naisorganisatsioonide ja ettevõtlike perenaiste tegemisi CD-l ning trükisena infovoldikul

1.juuni – 01.august 2018 - Karksi Perenaiste/Maanaiste Seltsi liikmete ja seltsi tegevuse ning piirkonna tegusate naiste kohta mälestuste ning fotode kogumine. Kogutud materjali koondamine CD-le ja teatmikku. September - Maanaiste päeva ettevalmistamine: kokkulepped lektoritega, kultuuriprogrammi koostamine, näituste ja toitlustamise korraldamine; teadete saatmine 14.oktoober 2018 - Maanaistepäeva pidulik tähistamine teemal „Maanaine – Eesti talukultuuri ja külaelu hoidja“ koos valminud CD ja trkise esitlusega

Vajan finantsilist toetust raamatu trükkimiseks

Algataja

Elve Joon

MTÜ Karksi Kultuuriselts asutati 1998.aastal külaelu säilitamise ja arendamise eesmärgil. Olen seltsi asutajaliige ja kuulun ka Karksi kultuuriseltsi juhatusse