M(A)jarännakud linnaruumis

Soovime tutvustada Kuressaare tähelepanuväärseimaid ajaloo- ja ehitismälestisi ning kultuuriloolisi objekte läbi ajalootekstide, fotode jms kujundatuna klaaspindadele avalikus linnaruumis.

„M(A)jarännakud linnaruumis“ on võimalus tutvuda ajalooga igal ajal. See on rännak ajas ja ruumis, mis loob seoseid mineviku ja oleviku vahel. Sageli jäävad mälestused värvikast kultuuriloost muuseumikogudesse ja eelmiste generatsioonide mälestused kipuvad tuhmuma. Soovime kingitusena EV100 puhul tutvustada Kuressaare tähelepanuväärseimaid ajaloo- ja ehitismälestisi ning kultuuriloolisi objekte läbi ajalootekstide, fotode, kaartide jms, kujundatuna avalikus linnaruumis asetsevatele klaaspindadele. Kingitus pakub nii kuressaarlastele kui kaugemalt külalistele aastateks teadmisi ja avastamise rõõmu.

2017. ja 2018. aastal on plaanitud kaasata vähemalt 20 objekti.

Usume, et „M(A)jarännakud linnaruumis“ oleks heaks täienduseks haridusasutustele ajalootundide läbiviimisel väljaspool koolihoonet ning ka tänuväärseks abivahendiks giididele.

jaanuar-veebruar 2017 ajalooliste objektide ja lugude valik märts - juuni 2017 uurimustöö ja materjalide toimetamine, 10 esimest objekti juuli-august 2017 kujundustööd ja esimese 10ne objekti valmistamine september 2017 esimese 10ne objekti paigaldus ja avamine oktoober-detsember 2017 järgmise 10ne objekti uurimustöö ja toimetamine ning kujundus ja valmistamine 2018 jaanuar-veebruar 10ne viimase objekti paigaldus ja avamine linnaruumis september

Vajame ajaloolise materjali uurimiseks ja toimetamiseks lisaraha

Algataja

Kuressaare Linnavalitsus

Kuressaare on meretagune ajalooline linn aastast 1563. Miljööväärtusliku elukeskkonnaga kaunis ja sõbralik asukoht, kus elab 14 000 püsielanikku. Avatud alati headele tuultele ja külalistele.