Mälestuskivi riigimehele!

Avame Karl Ipsbergile (1870- 1943; Eesti teedeminister, I ja II riigikogu liige, Estonia teatrihoone ehitusjuht, Valgetähe II klassi teenetemärgi omanik)mälestuskivi tema sünnikohas Kaatsi külas.

Karl Ipsbergi mälestus väärib jäädvustamist leiab Kambja kogukond ja püstitab talle tema sünnikohta mälestuskivi.
Ipsberg sündis Suure-Kambja vallas Kaatsi külas Jaska taluperes 3. jaanuaril 1870. Omandas ehitusinseneri elukutse Riia polütehnikumis, oli 1911 Estonia teatrihoone ehituse vastutav juhataja- hoone valmis kahe aastaga. Armastusest sünnimaa vastu ei võtnud ta selle ehitustöö eest raha. Karl Ipsberg ehitas ka Krediidipanga. 1913. aastal asutas Ipsberg ehitustehnilise kontori ja tegutses kuni 1917. aastani mitme Tallinna tehase projekteerijana ja ehitajana. Ta juhtis ka Tartu-Petseri raudtee rajamist. Vabadussõja algul kutsus Konstantin Päts Karl Ipsbergi Eesti raudtee ülemaks, kelle ametiks oli ka sõjaaegsete soomusrongide ja raudteelõikude hooldamine ja korrastamine. Selle töö tulemuslikkuse tõttu kutsuti Karl Ipsberg osalema Tartu rahukõnelustele. 1921-1923 oli Ipsberg Eesti teedeminister, samuti I ja II riigikogu liige. Tema panuse eest tehnikakõrgkooli rajamisel loetakse Karl Ipsbergi Tallinna Tehnikaülikooli esimeseks rektoriks. Karl Ipsberg küüditati 14. juunil 1941 koos abikaasa ja pojaga Venemaale, kus ta suri 27. juunil 1943. aastal Kirovi oblastis Vjatka vangilaagris, Kaiski rajoonis.

Korraldaja

Kambja vald

Kambja vallavalitsus otsusta tähistada Eesti Vabariik100 mälestuskiviga Karl Ipsbergile.