Mälestusmärk 1939–1941 Eestist lahkuma sunnitud baltisakslastele

Eesti Vabariik tugines algusaastatel paljuski baltisakslaste poolt sajandite jooksul loodud kultuuripärandile. Neist jäi pärast sunnitud ümberasumist maha enam kui 1000 mõisakompleksi.

Valmis!
Valmis!

Mälestusmärgi idee on tunnustada baltisakslaste aastasadadepikkust panust ajalooliste Eesti ja Liivi alade kultuuri- ja ajaloopärandi loomisel ja säilitamisel. Nende loodud mõisad moodustavad suure osa meie arhitektuuripärandist, mõisu ümbritsevad pargid on olulised Eesti maastike ilmestajad. Baltisakslaste ümberasumisel aastal 1939 ja järelümberasumisel aastal 1941olid poliitilised põhjused. Nad olid sunnitud tagasisaamisõiguseta maha jätma oma kodud ja põlvkondade jooksul kogunenud varad. Eesti riigi taasiseseisvumisse suhtus baltisaksa kogukond Saksamaal valdavalt positiivselt.

Seniajani puudub Eestis mälestusmärk, mis osutaks baltisakslaste suhtes toimunud ajaloolisele ebaõiglusele ja märgiks nende panust Eesti arengusse. Mälestusmärgi rajamise ideed Saka mõisa territooriumile olen arutanud Saka mõisa endiste omanike perekond Löwis of Menariga, Saksamaa endise ja praeguse suursaadikuga. Eelkokkulepped mälestusmärgi rajamiseks on sõlmitud skulptori ja arhitektiga. Töö on projekteerimise staadiumis. See on meie kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Jaanuar-veebruar 2018 – mälestusmärgi kavandi koostamine Märts-aprill – ehitusprojekt ja tööjoonised Juuni-august – ehitustööd September-oktoober – mälestusmärgi avamine

Algataja

Saka Mõis OÜ

Saka Mõis on aastatel 2004-2010 komplekselt restaureeritud eravalduses olev turismimõis Ida-Virumaal Põhja-Eesti pankrannikul. Muinsuskaitsealune mõisa peahoone on ehitatud aastail 1862-64.