Mälestuspink Õisu raamatukogu kunagisele legendaarsele juhatajale Leonhard Niilusele

 Kuna 2018 aasta on raamatukogu 135. aastapäev ja Eesti Vabariigi 100 juubeliaasta, siis oleks see  kingituseks piirkonna elanikele.

 Aitame hoida ja väärtustada kohalikku kultuuripärandit. 

L. Niiluse sulest on avaldatud mitmeid kirjutisi Õisu raamatukogust ja seal töötanud inimestest. Ta pidas kodulooliste materjalide kogumist ja säilitamist raamatukogutöö oluliseks koostisosaks, leides et kultuuritöötaja peabki oma kodupaiga mineviku ja oleviku ajaloo eest hea seisma. Kodulooliste materjalide kogumise tulemusena ilmusid raamatud “Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikum”, 1972 ja “Õisu” ,1982.

Leonhard Niilus on avaldanud ka rida erialaseid artikleid. Tema töö ei jäänud tunnustuseta. Tal oli hulgaliselt aukirju nii oma rajoonist, maakonnast kui vabariigi juhtivorganitelt ja valitsuselt.

Algataja

Õisu raamatukogu

Märksõnad