Mälestuste ja ajaloosündmuste kogumik "Kõpu 100 hetke"

100 hetke Kõpu piirkonna ajaloost on pühendus EV100le. Enamik kogumiku lugudest jäävad EV100 perioodi ning annavad ülevaatliku pildi elust Eestis läbi 100 aasta.

Seoses riikliku haldusreformiga kadus Eesti kaardilt Kõpu vald. Kõpu on osake Põhja-Sakala vallast ning Kõpu nimi säilib tänu aleviku elanikele, siin asuvale koolile, tegutsevatele seltsidele, kogukonna tegemistele. Kuna EV100 üks põhiväärtusi on ka sidusus ajalooga, soovime meiegi oma kogumikuga väärtustada Eestit läbi ajalooliste hetkede ja sündmuste. Samas annab kogumiku väljaandmine aluse uuteks pärandi talletamisteks, olleks hea lävepakk noortele kodu-uurijatele, kelles lugude lugemine võiks tekitada positiivseid emotsioone ning soovi ka oma lugu kirja panna. Vabariigi sünnipäeva auks kogume täpselt 100 mälestust ja ajaloohetke, et veelkord rõhutada selle suure juubeli tähtsust. Kogumiku esitlemiseks toimuvad piirkonnas avalikud esitlused ning kogumikku jagatakse piirkonna majapidamistele, et sünnipäevakink jõuaks igasse Kõpu kodusse.

Aprill 2018 - Materjali kogumine. Mai 2018 - Kogumiku toimetamine ja trükk. Juuni 2018 - Kogumiku esitlus. Juuli 2018 - Kogumiku jagamine kogukonnale.

Algataja

Kadri Linder

MTÜ Kõpu Naisselts on loodud 2010.a kogukonna aktiivsete naiste poolt, et soodustada piirkonnas ühistegevust, põlvkondadevahelist koostööd ning arendada kohalikku eluolu. MTÜ toel ja koostööna on edendatud nii kultuuri- kui igapäevaelu, selts aitab organiseerida igakevadisi ja -sügisesi laatasid keskasulas, on projektide toel läbi viinud erinevaid käsitööalaseid õpitube ning täiendanud seltsi inventari, mida igapäevaselt saab lisaks seltsile kasutada ka kool.