Mäletades minevikku ja nautides tulevikku

Soovime kinkida EV100 puhul vabastajate ausamba juurde uue paviljoni.

05.01.1919.a. vabastamislahingute tulemusena liikus Kuperjanovi 150-meheline salk Puurmanist Jõgeva - Tartu suunas. Eestis kolmanda ja Lõuna -Eesti esimese külana vabastati 05.00 Saduküla. Piirkonna inimesed olid juba nõukogude ajal teadlikud sambast kooli pargis ja paviljonist, mis sinna 06.07.1930 a. vabastajatele oli püstitatud.
Aastaid on üle tee asuva koolimaja seinal seisnud lahingujoone kaart ja selle kõrval 17. aprillil 1875, sündinud Aleksander Tõnisson pilt, kes on sündinud kooli lähedal asuvas Pööra külas ja saanud alghariduse Saduküla koolis. A. Tõnisson formeeris Vabadussõjas Eesti rahvusväeosi, oli 1. Eesti polgu ülem ja Eesti diviisi brigaadiülem. Oli hilisematel aastatel veel paljudel vastutusrikastel töökohtadel Eesti Vabariigis. Oleme väga uhked, et meie kandist on pärit selline mees.
Taasavati sammas kohalike inimeste poolt 24.06.1989.a. Püstitati ka vanade piltide alusel vanale vundamendile paviljon. Kuigi paviljoni on vahepealsel. ajal kahel korral remonditud ja värvitud, on see tänaseks kasutuskõlbmatu. Park on ajast aega olnud kohalike inimeste vaba aja veetmise koht. Siin armastavad sportida ja lihtsalt istuda noored, siin peetakse jaanituld. Piirkonna elanikel on soov püstitada ausamba juurde uus paviljon, et austada vabastajaid ja tuua inimesed ajaloole lähemale.

aprill-mai 2018 vana paviljoni lammutamine mai-juuni 2018 uue paviljoni püstitamine 24.juuni 2018 - uue paviljoni avamine

Algataja

Härjanurme Maarahva Selts

3. nov. 2016 tähistas selts oma 25. sünnipäeva. Oleme oma tegevustega maakonnas tunnustatud ja arvestatav selts.Härjanurme Maarahva Seltsi põhieesmärgiks on maaelu arendamine, vaba aja sisustamine piirkonnas, koostöö korraldamine teiste maaelu arendavate seltsidega. Eesmärkide täitmiseks oleme kirjutanud projekte erinevatesse programmidesse: KOP, LEADER, BAPP, MESA, KULKA, VÜF.