Mänguväljak Keavasse

Selleks, et meie laste elu maal oleks veel rõõmsam, rajame Keavasse mänguväljaku.

Valmis!
Valmis!

Seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga kuulutas MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant välja „Kogukondade EV 100 taotlusvooru”. Jagamisele läks üle veerand miljoni euro. Taotlusi esitati 484, millest 73 sai toetuse.
MTÜ Keava Haridus- ja Kultuuriselts kirjutas projekti „Mänguväljak Keavasse”, et täiustada EV 100 kinki, projekt sai postitiivse vastuse. Antud kingitusega rajame mänguväljaku, mille abil loome paremad võimalused noortele peredele maal oma lapsi kasvatada ja mis jääb avalikuks tasuta kasutamiseks meie piirkonna lastele ja sündmuseid külastavate perede lastele. Sünnipäeva tähistamise ja esimese kingiga tehti algust juba 2017 kevad, kui istutati 7 tamme kooli minevatele lastele. 2018 kevad istutati juurde veel 5 tamme, et panna tugev alus iga-aastasele tammede istutamise traditsioonile. Kingitust tähistatakse veel ka Eesti riigi poolt kingitava tahvli avamisega Muinastulede ööl Keavas 25. august 2018. Ning kogu toreda algatuse saame lõpetada „Mänguväljak Keavasse” avamisega. 
Keava on arenev kogukond. Viimased 20 aastat pole Keava aleviku ja lähikonna külade lastel ning noortel olnud kohta, kus ühiselt aega veeta. Viimaste aastate analüüs näitab, et Keava piirkonnas on laste sündivus tõusnud ning on juurde kolinud mitmeid lastega noori peresid. Samas on ka kogukondlik tegevus hoogustunud ning korraldame aasta jooksul mitmeid sündmusi, millest võtavad osa just noored pered. Nii on tekkinud tõsine vajadus lastele turvalise mänguplatsi järgi, kus nad saavad aega veeta, kui vanemad on talgutel või jaanitulel. Samuti koha järgi, kus õhtuti koos mängida. Mänguväljaku vajadus on välja koorunud ühistes aruteludes ja on kogukonna ühine soov. Kui veel 10 aastat tagasi nappis juurdekasvu, siis nüüdseks läheb sügiseti kooli Keava piirkonnast isegi, et 7 last korraga. 

Keava, ikka heaga!

Algataja

MTÜ Keava Haridus- ja Kultuuriselts

MTÜ loodi 2001 aasta sügisel. On olnud aktiivsemaid ja passiivsemaid perioode. Kuid 2014 sai MTÜ/Keava alevik uue hingamise ja uue külaaktiivi. Selle aja jooksul on korraldatud palju üritusi aleviku ja piirkonna rahva jaoks (Jaanipäev, Volber, Muinastuled, Kodukandipäev). Antud välja postkaardid ja palju muid meeneid. Pälvitud isegi Kehtna valla aasta küla tiitel. Põhiline südame asi on aga korrastada alevi keskne suveaed koos ümbritseva rohealaga. Talgutel on selle jaoks tehtud juba üle 2000 vabatahtliku töötunni. Ning sellega seoses oleme jõudnud Suveaia piirkonnast pisut kaugemalegi, mis viibki ühtlasi meid EV100 kingituse juurde.