Märjamaa valla Sillaotsa külastus- ja tegevuskeskus

Luua Sillaotsa Talumuusemi kogutud varadel põhinev külastus- ja tegevuskeskus, kus Cultripsi põhimõtetel pakutakse erinevaid osalusturismi võimalusi väikestele (10-20 inimest) gruppidele.

Aidata Eestil võita uusi mõistvaid sõpru, kes sooviksid siia ikka ja jälle tagasi tulla, et kohtuda inimestega ja avastada uusi aardeid, mida suurtes asulates või kiirel läbisõidul ei märka. Tegevused:
1. Külastus ja tegevuskeskuse peamaja ehitamine - väliselt Eesti taluhäärberit meenutav hoone. Sümboliseerib Eesti talu vaba arengu jätkumist iseseisvumisperioodil. Nõukogude okupatsiooni tõttu katkes talu vaba areng ja eraldiseisev elumaja jäi ehitamata. Sisaldab kahte õppeklassi-tegevusruumi koos vajalike tehniliste vahenditega. Lisaks vajalikud hoidlad ja abiruumid.
2. Talutare kapitaalremont ja ühendamine peamajaga galerii abil. Kahe hoone kooskasutamine võimaldab meie rahva mentaliteedi kujunemist selgitavaid ajarännakuid.
3. Vajalikud kommunikatsioonid.
Objekti mõju on Märjamaa valla, Rapla maakonna ja kogu Eesti ülene. Tekivad uued töökohad, kasvab piirkonna tuntus, mitmekesistuvad vaba-aja veetmise võimalused. Projekt vastab valla ja maakonna arengukavadele.
Oluline turismiobjekt Via Baltica trassil liiklejatele (ca 6300 autot ööpäevas) ja Eestit külastavale turistile.
Kasutamata arenguvõimalus – Eesti peamise turismimagistraali (Via Baltica) vahetus läheduses, piisavalt kaugel Tallinnast ja Pärnust on rikkalike kogudega ja suure territooriumiga koht külastus- ja tegevuskeskusek. Märjamaa vallas, mitte kaugel kavandatavast keskusest, ristuvad kolm maakonna viiest olulisimast maanteest.
Atraktiivsus – keskuse külastajate arvu juurdekasv aastas moodustab üle 8 000 inimese, jõudes 12 000 – 13 000 inimeseni aastas. Arvestuslikult külastab keskust peale valmimist keskmiselt 40 – 60 inimest päevas, neist 50 % külastajatena ja teist sama palju erinevates tegevustes osalejatena. Edaspidi külastajate hulk võimaluste piires kasvab, kuid peamine ei ole külastajate arvu kasv, vaid pakutavate teenuste mitmekesisus ja kvaliteet, sellega kaasnev jätkusuutlikkus.

Algataja

Sillaotsa Talumuuseum

www.velise.ee/muuseum

Kaasalööjad
Kasutaja Siri Abiah pilt
Siri Abiah