Meenutushetk Asutav Kogu 100, Harju- ja Raplamaa 5.04.2019