Meenutushetk Asutav Kogu 100, Järva- ja Viljandimaa 5.04.2019