Meenutushetk Asutav Kogu 100, Jõgeva- ja Tartumaa 5.04.2019