Meenutushetk Asutav Kogu 100, Lääne-Virumaa 5.04.2019