Meenutushetk Asutav Kogu 100, Tallinn ja Riia 5.04.2019