Meenutushetk Asutav Kogu 100, Tartu linn 5.04.2019