Meie, Supilinlased

Portreelood ja fotomaterjal 100 Supilinna perest annab ülevaate sellest, kes on need, kes elavad Supilinnas just sel ajal, kui EV saab 100-aastaseks.

Tartus Supilinnas on väike ja ühtehoidev kogukond, mis meenutab pigem küla- kui linnaühiskonda. Siin tunneb üldiselt naaber naabrit, küla hoiab isegi lapsed ära, kui vaja, ning lemmikloomadki on teises peres enamasti teretulnud. Supilinlaste omavahelistes juttudes on aga tihtipeale kõne alla  tulnud  see, et võiksime oma väikeses linnas üksteist veelgi paremini tunda. Näiteks: nii  tahaks  ju  teada,  kes  see  punase  patsiga  noorik seal kõrvalmajas on, aga niisama tutvust sobitama minna tundub imelik. Supilinna Selts võttis sellest mõttest kinni ning otsustas Eesti Vabariigi juubeliaastal portreteerida sadat Supilinna peret – kirjutada neist lood ja teha ilusad pildid ning avaldada kogu materjal veebilehel ning anda välja ka raamatuna. Portreelugude kirjutajatena kaasame Tartu Ülikooli üliõpilased, kes valitakse välja 2017. aasta sügisel Vallo Nuusti loovkirjutamise kursuse tudengite hulgast, kes kõik juba kirjutasid selle kursuse raames portreeloo ühest Supilinna perest. Portreteeritavate perede leidmiseks oleme teinud avaliku üleskutse, kus igaüks võib teha ettepaneku, millisest Supilinna perest võiks kindlasti loo kirjutada, koos lühikese põhjendusega. Soov   on   saada   võimalikult   esinduslik  ülevaade  sellest,  kes  just  siin  ja  praegu  Supilinnas  elavad.  Sellisena  oleks  meie  kogumik  ainulaadne  ka  teiste  Eesti   eri paiku   hõlmavate   mälestusteraamatute   seas. Lugude juurde lisatakse ka igast perest mõned pildid nende koduses miljöös.

Kõige enam on vaja kõigi supilinlaste ühist pingutust, et hea mõte teoks teha. Vaja on ka finantsilist toetust portreelugude kirjutajate ning fotograafi töötasudeks ning raamatu kirjastamiseks.

Algataja

Supilinna Selts

Supilinna Selts asutati 2002. aastal ning oli esimene aktiivselt tegutsev asumiselts Tartus ning suuresti ka kogu Eestis. Supilinna Seltsi eesmärk on seista hea Supilinna miljööväärtuste säilitamise ja elukeskkonna parandamise eest. Alates 2002.aastast oleme igal kevadel korraldanud linnaosafestivalina Supilinna päevi, alates 2003. aastast välja andnud korra aastas ilmuvat ajalehte Supilinna Tirin. Vt www.supilinn.ee