Mereküla EV100 kingitus – terviserada

Merekülas avatakse 15. septembril 2018 EV100 kingitusena terviserada.

Mereküla on Pärnumaal Häädemeeste vallas 2015. aasta oktoobris suurest Reiu külast eraldatud kujuneva kogukondliku arenguga küla.

Männimets ja mere lähedus on ideaalne paik tervisliku tegevuse arendamiseks, kuid seni pole meil olnud võimalusi soetada selleks vajalikke vahendeid. Rahvas on meil tegelenud siin peamiselt suusatamise, kepikõnni ning jalgrattasõiduga. Vajadus ja valmisolek rajatud terviserada kasutada on olemas.

Merekülla rajatav terviserada tõstab kogukonna ühtsustunnet ja toetab  elanike tervise käitumist. Elutervema keskkonna loomine soodustab koos peredega tervislikult aja viitmist, põlvkondade vahelist sidusust ja võimaldab korraldada kogukonnas lisaks praegustele ühistegevustele ka ühiseid sportlikke ettevõtmisi.

Oma EV100 kingi elluviimiseks oleme toetust saanud Kodukandi EV100 Kogukondade taotlusvoorust.

Reet Sai,
MTÜ Külaselts Pulverk 

 

Algataja

EV100 igas külas