Meremäe seltsimaja uksed avanevad tulevikus 100 korda aastas

Meremäe seltsimaja kasutusele võtmist EV 100. sünnipäeva aastal toetas Eesti külaliikumine Kodukant ning aitas sellega kaasa seltsitegevuse ja külakogukondade arengule Meremäe piirkonnas.

Valmis!
Valmis!

Setomaa vallas, Eesti-Vene kontrolljoone vahetus läheduses Kitsõ külas Juuli kinnistul paiknev vana elumaja on jõudmas taaskasutusse. Juba mõnda aega on tegeletud hoone rekonstrueerimisega, et ehitada Meremäe piirkonna seltsidele ja ühendustele oma seltsimaja. Seltsimaja kasutusele võtmisega luuakse piirkonnas tegutsevatele kollektiividele, huvialaringidele ja ümberkaudsete külade elanikele kooskäimise koht, et suurendada ühtekuuluvustunnet ja arendada ühistegevusi. Vana hoone taaskasutusse võtmisega saab üks lagunev ja räämas talukoht uue hingamise ja ilme. Samuti tõstab see paikkonna mainet ja tuntust.

Meremäe Kultuuriühingu tegevustesse on kaasatud ligikaudu 50 inimest, kes kuuluvad kollektiividesse ja/või osalevad huvialaringide töös. Lisaks nendele saavad edaspidi seltsimaja kasutada ümberkaudsete külade elanikud ja nulgakogo liikmed*.

Meremäe seltsimaja rekonstrueerimistöid toetas Eesti Külaliikumine Kodukant EV100 kogukondade taotlusvoorust 4715 euroga. Projekt on otseselt seotud Eesti tulevikku ehitava ettevõtmisega ja sellel on kestev mõju Meremäe piirkonna arengule.

* nulgakogo – külade esindajatest moodustatud kogu; nulk – külade kogum Setomaal.

 

 

 

Algusega kell 12 toimub Meremäe Seltsimaja avamise üritus.

Algataja

Viivika Kooser

Meremäe Kultuuriühing on asutatud 2002 aastal. Ühingu tegevuste ampluaa on lai ning see võimaldab kaasata eri vanuses ja erinevate huvidega inimesi. Tegevused toimuvad kultuuri, folkloori, spordi, noorsootöö, külaarengu ja terviseedenduse valdkondades. Tulemusteks on aktiivselt toimivad huvialaringid, mitmekesine kultuurielu, miljööväärtuslik Meremäe küla ning lisavahendite taotlemise võimekus erinevatest programmidest ja fondidest. Meremäe Kultuuriühingu tulevikuvisiooniks on Meremäe seltsimaja kasutusele võtmine. Juba mõnda aega toimuvad Kitsõ külas Juuli kinnistul hoone rekonstrueerimistööd, et käesoleva aasta lõpul saaks ühing huvialaringide ja kollektiivide tegevused seltsimajja kolida.