Metafoorid kodule


Näitus „Metafoorid kodule“ toimub Tartu Kunstimuuseumis 18.01.2018 - 29.04.2018.


Grupinäitus “Metafoorid kodule”, mille kuraator on Joanna Hoffmann, avatakse Tartu Kunstimuuseumis 2018. aasta jaanuaris. Näitus tõstab esile Eesti noorema põlvkonna kunstnike loomingu, mis tegeleb kodu mõiste (ümber)defineerimisega 21. sajandi lääne ühiskonna muutunud elustiili ning -korralduse valguses. Maailmas ringirändavad noored, olgu siis õppimiseks, töötamiseks või seiklemiseks, on justkui koduta. Seetõttu tuleb neil järjepidevalt luua enese jaoks kodu(tunde) asemele laiendusi, uusi süsteeme, et muuta võõrad ja/või ajutised paigad ning olukorrad koduselt tähendusrikkaks.

Teema päevakajalisust näitab selgesti selle kümnendi noorte autorite looming, kus ühe sagedasemaks on muutunud koduotsingud või kodu loomine uues kontekstis. Näitusel osalevad varasemalt juba selle teemaga tegelnud või kokku puutunud kunstnikud Angela Maasalu, Hanna Piksarv, Ulla Juske, Eva Järv, Kaspar Tamsalu, Marta Stratskas, Keiu Maasik, Mari-Leen Kiipli ja Johan Huimerind.

Foto: Mari-Leen Kiipli

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

EV100 kunstiprogramm keskendub kaasaegsele kunstile, et mõtestada läbi selle Eesti riigi olevikku ja tulevikku.