Metsaülikool Käärikul

21.–25. augustini toimub Käärikul traditsiooniline Metsaülikool, mis keskendub rahvusülikoolile.

EST

2019. aasta peateema on „Tarkus tarviline vara?!“.

Metsaülikooli siht on tuua inimesed kokku selleks, et leida lahendusi olulistele Eesti küsimustele. Arutame eesti asja metsas, igapäevaelust eemal, et oleks võimalik keskenduda. Eksperdid viivad kuulajaskonna sõlmpunktideni, seejärel tekib arutelu ja mõtlemisprotsess, mis võib viia lahendusteni. Sellega täidame demokraatia ühe olulise toimemehhanismi nõude, mis eeldab, et kodanikud on hästi informeeritud, nii et nad suudavad ise probleemide lahendusi välja pakkuda. Teine siht on arendada demokraatlikku arutelu, mis eeldab tahet saada aru teiste inimeste seisukohtadest, leida kompromisse ja hoiduda isiklikust kriitikast.

Täishind on 160 eurot, tudengitele on motivatsioonikirja esitamisel soodushind 45 eurot.

Täpsem info ja registreerumine
 

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Eesti Vabariigi alguspäevil loodud emakeelne Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ja lõi rahvusliku haritlaskonna. Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.