Metsaülikool teemal "Eesti 100, 100 Eestit"

Eesti juubeliaastal keskendub ka Metsaülikool Eesti teemadele - kas meil on üks ja üheselt mõistetav Eesti või on meil palju väikeseid alagruppe ning mis suhtes nood omavahel on. 

EST

Pikki aastakümneid on Metsaülikoolile omane mitmete põhimõtete järgmine. Ikka selleks, et arutelu oleks sisukas ja tulemusele orienteeritud.

- Minnakse sina peale üle, et tekiks usalduslik õhkkond

- Aktsepteeritakse teise seisukohti, isegi siis, kui ei olda teise arvamusega nõus

- Kunagi ei minda isiklikuks – a la sina ei tea asjast ju midagi jne.

- Ollakse orienteeritud lahenduste otsimisele

- Viimaseks – huumorimeel säilib ka keeruliste teemade arutamisel

Oleme veendunud, et see on parim viis arendamaks suhtluskultuuri ning arutamaks Eestile olulistel teemadel, et aidata meie omariiklust edasi. Nii ka sel korral. Täpsema kava leiab meie kodulehelt 

Metsaülikool 2018

Korraldaja

SA MÜ /Metsaülikool

Metsaülikool on mõttekoda, mis toob igal aastal neljaks päevaks metsa kokku inimesed, kes hoolivad Eestist.