Metsik


Mooste KülalisStuudio projekt „Metsik. Käärimine normaalsuse äärealadel“ sisaldab biokunsti residentuuri, sümpoosioni korraldamist ning kataloogi väljaandmist kevadel 2018.a.


Projekt „Metsik“ toob Lõuna-Eesti võsadesse, inimtegevusest hüljatud ja looduse poolt tagasivõetud paikadesse, metsikuse piirialadele, müttama (bio-)kunstnikud, kes tahavad uurida metsikust kui metafoori ja tegelikkust. "Metsik" tahab ärgitada diskussiooni metsiku/metsistumise, kui elurikkuse metafoori üle, käsitleda normide ja normaliseerumise mõju elurikkusele ning utsitada inimesi eneserefleksioonile oma mõjust ja kaasaaitamisest ühiskonnas maad võtvale normaliseerumis- ja homogeniseerumisprotsessile.

Kunstnike residentuurid toimuvad 2018.a. aprillis ja mais, sümpoosion 17.-26.august 2018. Kogu projekti esitluspäev on 26.august 2018.a. 

Foto: Metsik. Autor Evelyn Grzinich.

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

EV100 kunstiprogramm keskendub kaasaegsele kunstile, et mõtestada läbi selle Eesti riigi olevikku ja tulevikku.