MILJON+ loob veebiteatmikku tarvilise sisu Avaldatud: 28.04.2017

Emakeelepäeval käivitunud projekt Miljon+ on kollektiivne ettevõtmine, mille eesmärk on täiendada eestikeelset Vikipeediat, pöörates tähelepanu sisulisele kvaliteedile. Juubeliprogrammi kuuluv projekt aitab oluliselt kiirendada eesti Vikipeedia jõudmist miljoni artiklini.

Juubeliprogrammi kuuluv Miljon+ aitab oluliselt kiirendada eesti Vikipeedia jõudmist miljoni artiklini. Projekti juhi Sirli Zuppingu sõnul loodetakse projekti käigus juurde leida uusi vikiartiklite kirjutajaid ning luua kolme aasta jooksul ühtekokku pisut enam kui 800 000 uut eestikeelset artiklit. Ülim eesmärk on jõuda miljoni artikliga Vikipeediate hulka. Täna on 13 keelt esindatud rohkem kui miljoni artikliga.

«Täiendada ja edasi arendada soovime ka võrukeelset Vikipeediat, mille võiks projekti käigus viia praeguselt 5400 artiklilt 10 000-ni,» loodab ta.

«Soovime suurendada Vikipeedia tekstilist mahtu ning tagada olemasolevate ja lisanduvate artiklite sisu- lise ja keelelise korrektsuse.
Ühtlasi annab see võimaluse teenida ühis- konda ja panustada eesti keele tulevikku,» rõhutab Zupping.

Mida aga täpsemalt teha?
«Ettevõtetesse, ühingutesse, asutustesse ja koolidesse on aja jooksul kogunenud väärtuslikku erialast ja koduloolist teavet, mida Vikipeedias jagada. Kutsume aktiivseid inimesi, koole ja ettevõtteid nende materjalide põhjal Vikipeediasse artikleid juurde looma ja olemasolevaid täiendama,» teeb Zupping üleskutse.

Et tulemustest sünniks kasu nii laiemalt tavakasutajale kui ka kitsamalt erialainimestele, pakutakse vabatahtlikele ka täienduskoolitust.


 

ALGATUS MILJON+

  • algataja on Tartu Ülikool, koostööpartneriks on MTÜ Wikimedia Eesti.
  • ajaperiood 2017–2020 tähistab nii Eesti Vabariigi kui ka emakeelse ülikooli sajandat sünnipäeva.
  • www.miljonpluss.ut.ee 

Kõik uudised