#minaloenagasina?!/#ячитаюаты?!: Eesti kirjanike kohtumised vene keelt emakeelena kõnelevate õpilastega

2018. aastal kohtuvad Tallinna Keskraamatukogus Eesti kirjanikud peamiselt vene keelt emakeelena kõnelevate lastel ja noortelega.  

Kogupereüritus
Ratastooliga ligipääsetav
EST

Kolmapäeval, 31. oktoobril kell 12.30 kohtub Paepealse raamatukogus (P. Pinna 8) õpilastega kirjanik ja  luuletaja Heiki Vilep

Sarja „#minaloenagasina?!/#ячитаюаты?!“ raames kutsutakse Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondadesse ja haruraamatukogudesse vene keelt suhtluskeelena kõnelevatele lastele ja noortele esinema Eesti kirjanikke.

Kõik huvilised on oodatud. Osavõtt on tasuta. 

Sarja läbiviimist rahastab Kultuuriministeerium ning toetab Integratsiooni Sihtasutus.

Korraldaja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!

Märksõnad: