Minevikuminutid Ajalooringis

Eesti 100. sünnipäeva puhul vaatame koos Tartu ülikooli Ajalooringiga tagasi meie rahvuse ajaloole.

Tudengid panid koos ERR.ee multimeediatoimetusega kokku 52 lugu, mis tutvustavad nii silmapaistvaid inimesi, pöördelisi sündmuste ahelaid kui ka lihtsalt elulisi nähtusi, mis on praeguseks saanud Eesti kultuuri pärisosaks. Lood ilmuvad igal kolmapäeval kuni juubeliaasta lõpuni alates 2018. aasta jaanuarikuu esimesest nädalast. https://www.ev100.err.ee/minevikuminutid http://ajalooring.ut.ee/

52 lugu ilmuvad 2018. aastal igal kolmapäeval juba alates 3. jaanuarist, kuni 26. detsembrini.

Algataja

TÜ Ajalooring

Tartu Ülikooli Ajalooring on erialaselts, mis koondab peaasjalikult ajaloo ja arheoloogia instituudi üliõpilasi. Ring peab oma eesmärgiks eelkõige ajaloo ja arheoloogia instituudi siseste suhete tugevdamist, nii üliõpilaste omavahelise läbikäimise mitmekesistamist kui tutvust õppejõududega. Tahame ajalugu populariseerida, süvendada ühiskonna kui terviku ajalooteadmisi ning oma panusega rikastada üliõpilaskonna maailmapilti. Selleks korraldab Ajalooring traditsioonilisi sügis- ja kevadreise ning filmi- ja aruteluõhtuid. Selle kõige taga on aga tore seltskond, kes koos mõeldes, üksteist ärakuulates ja tegutsedes loob jäävaid sõprussidemeid. Seetõttu meeldis meile väga mõte teha Eesti Vabariigi juubeliks kingitus.