Minu Eesti 100 aasta pärastKestev

Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee: üleriigiline lastele ja noortele suunatud loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast“. Konkursil saab osaleda kuni 17. aprillini 2017. 

Foto: Internet

Soome Vabariik tähistab oma juubelit 2017. aastal, Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus 08.04.17-02.02.2020. Soome100 tähistamises juhib Satakunta maakond üleriigilist laste ja noorte loomingulist konkurssi „Visioon Soomest 100 aasta pärast – noorte uus iseseisvusdeklaratsioon“. Eestis korraldatakse samasisuline üleriigiline loominguline konkurss „Minu Eesti 100 aasta pärast“.

Konkursil saavad osaleda kõikide Eesti maakondade, sh eraldi arvestuses Tallinna ja Tartu üldhariduskoolide õpilased.

Konkursi eesmärk: innustada kahe naaberriigi lapsi ja noori mõtlema ning arutlema oma riigi tuleviku teemadel, aidata kaasa mõlema riigi sõprusmaakondade laste ja noorte isamaalise maailmavaate kujundamisele ning oma kodu ja kodutunde väärtustamisele.

Oodatavad tööd:
- KIRJANDUSLIK LOOMING: essee, lühijutt, novell, muinasjutt vm kuni 3000 tähemärki
- KUJUTAV KUNST: joonistus, maal, graafika, kollaaž, digiloovtööd vm tehnikas tasapinnaline töö formaadis A3
- FOTOGRAAFIA: dokumentaal- või kunstiline foto esitada 15x20cm fotopaberil + JPG failina vähemalt 1MB, mitte lisada teksti ega raami - VIDEOKUNST: videolõik 1-3 min, link internetti üleslaaditud võistlustöö videole – video peab asuma ühes järgnevatest keskkondadest: www.youtube.com või www.vimeo.com või www.google.com, osalejatel palutakse oma videod säilitada ka algformaadis, et vajadusel oleks (eriti just auhinnaliste tööde puhul) edaspidi võimalik kasutada kvaliteetset algmaterjali
- KÄSITÖÖ JA TEHNOLOOGIA TÖÖ: nt kudum, tikand, puutöö, metallitöö jne. Tööõpetuse– ja käsitöö tööd esitada videoklipina, kus autor oma tööd näitab ja tutvustab.

Vanuserühmad:
Konkursitöid hinnatakse erinevates vanuserühmades: - 1.-3. klass - 4.-6. klass - 7.-9. klass - 10.-12. klass Iga osavõtja võib konkursile esitada ühe töö. Esitatud töid ei tagastata. Töö autoriks võib olla üksikisik või ühevanuseline rühm (kuni 3 liiget). Korraldajatel on õigus konkursile laekunud töid tasuta kasutada (sh foto- ja videojäädvustusi) meediaväljaannetes, interneti veebilehtedel, trükistes, avalikel üritustel jm, näidates ära autori nime.

Konkursi korraldus ja hindamine:
Aineõpetaja hindab oma kooli parimad tööd ja esitab maakonnakomisjonile hindamiseks tähtajaks 17.04.2017 kell 17.00. Iga maakonnakomisjon (lisaks Tallinna ja Tartu komisjonid) esitab üleriigilisele komisjonile igast kunstiliigist ja igast vanuserühmast ühe parima töö tähtajaks 16.06.2017 kell 16.00. Üleriigiline komisjon hindab maakondadest saabunud tööd tähtajaks 31.10.2017. Üleriigiline komisjon valib välja igast kunstiliigist ja vanuserühmast 3 parimat tööd.

Parimaid töid tunnustatakse ja võitjad avalikustatakse 04.12.2017 nii Eestis kui Soomes, kodulehtedel www.100visio.fi ja www.harju.maavalitsus.ee

Osalemise info:
Töö juurde (kunstitööde puhul tagumisele küljele) märkida selgete trükitähtedega: - töö nimi ja vajadusel selgitav lühiinfo - autori ees- ja perekonnanimi - autori sünniaeg - klass - kool - juhendaja nimi - kontakttelefoni number - e-posti aadress.

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

Konkursi info:
Konkursi üldinfo on leitav kodulehel www.harju.maavalitsus.ee.
Lisateave:
Riin Kivinurm
Kultuurinõunik
Harju Maavalitsus
Tel + 372 5261624
E-post: riin.kivinurm@harju.maavalitsus.ee

Kõik konkursid