Mõisaküla noortetöö kroonika 2016

Soovime kingitusena EV100 puhul anda välja fotoraamatud „Mõisaküla noortetöö kroonika 2016“. Kohaliku noorsootöö jäädvustamine on pärand, mis jääb!

Valmis!
Valmis!

Aastal 2010, 15.veebruaril kui avati noortekeskus, hakati jäädvustama erinevaid hetki, sündmusi ja tegevusi, mis iga aasta noortetöösse tõi. Nii on arhiveeritud ja fotoraamatutena välja antud juba noortekroonika 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Noored tahavad tihti sirvida neid raamatuid, näha millised nad välja nägid, mis neil seljas olid, millega tegelesid jne. Noorte ühise mineviku elavdamine raamatute sirvimisel, õpetab neid hindama kogukonna panust noorsootöösse, mille tulemusel tõstab see linna mainet noorte silmis ja tugevdab omavahelist sõprust Noorte jaoks on raamatud igapäevaselt kätte saadavad.

Fotoraamatud saavad olla mahus 97 lk ja antakse välja kahes eksemplaris, millest üks läheb Mõisaküla muuseumile.

Kingitus on valmis ja edastatud!

Ei vaja abi

Algataja

MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R

MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R asutati 05.09.2006 a. MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R tegevuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine Mõisaküla linnas, ühiskonnavastaste hoiakute ennetamine noorte seas, noorte aktiviseerimine ja sotsialiseerimine ühiskonda, noortele suunatud ürituste ning koolitusprogrammide korraldamine, noorte kaasamine erinevatesse projektidesse, vanurite toetamine ja abistamine.