Muri, Morna, Suuga külade lipuväljak

Rajame kolme küla keskusse lipuväljaku koos lipumastiga, et jäädvustada Mulgimaa talukultuuri, kasutada väljakut üritustel ja ühtlasi teha kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Valmis!
Valmis!

Viljandimaal Karksi vallas Muri külas asub Murri häärber, mis on seotud Eesti 1920.–1930. aastate maaelu ja talukultuuri ajalooga ning on ühtlasi mulgi taluehitiste üheks näidiseks. Sõjajärgsetel aastatel kasutas hooneid Kurvitsa aiandussovhoos ja Õisu sovhoos. Omandisuhete muutumisega 1990. aastatel ei leitud hoonetele otstarbekat rakendust, hooned lagunesid ja aed metsistus. Karksi-Nuia AMS alustas Murri häärberi taastamist Muri külas 2000. a.

Käesoleval ajal on häärber kolme küla keskuseks, kus peetakse külapäevi ja tutvustatakse killukest maarahva ajaloost. Endise Murri talu häärberi ees oli ka arvukate roosidega piiratud lipuväljak, mille keskel lipumast trikolooriga. Kolme küla elanikud koos aiandus-mesinduse seltsiga soovivad taastada kunagise lipuväljaku, mis on ühtlasi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Sündmusega koos tahame meenutada Eesti küla ajalugu ning mõelda tulevikule. Lipuväljaku avame pidulikult rahvapeoga juulis 2018.

aprill-mai 2018 – heakorratööd Murri häärberi ümbruses, lipuplatsi rajamine: liiva ja mulla vedu, pinnase tasandamine, rooside istutamine juuni 2018 – lipumasti paigaldamine juuli 2018 – lipuväljaku pidulik avamine rahvapeoga

Murri häärberi ümbruse heakorratöödel vabatahtlike abi.

Algataja

Leili Nael

Karksi-Nuia AMS- i kuulub 72 liiget, tegevuse eesmärk on kaasa aidata aianduse ja mesinduse arendamisele, külaelu hoidmisele, paikkonna traditsioonide säilitamisele, tegeleda keskkonnahoiu ja heakorra probleemidega. Selts organiseerib vallas kevadisi aiandusalaseid loenguid, õppepäevi, mis on muutunud traditsiooniliseks. Elanike silmaringi laiendamiseks korraldatakse õppereise iluaedadesse, puukoolidesse ja aiandusalastele laatadele. Seltsi ettevõtmisel ja projektide toetusega on taastatud Murri häärberi Mulgi talu kompleks, mis on ühtlasi Morna, Suuga ja Muri küla elanike kooskäimise kohaks. Majas korraldatakse erinevatel teemadel õppepäevi, ühisüritusi ja kohtumisi. Alates 2007.aastast korraldatakse 2-päevaseid meefestivale, mis on paikkonnas saanud traditsiooniks ja haarab kogu Lõuna-Eestit. Investeeringu- ja arendusprojektide rahastajateks on olnud LEADER programm, Kohaliku omaalgatuse programm, KÜSK, Põllumajandusministeerium ja Karksi vald.