Mustlaskontsert Eesti Vabariigi 100. juubeliks

Eesmärk on Eesti mustlaste osavõtt Eesti Vabariigi 100.juubeli tähistamisel, kuna mustlased on oluline rahvusvähemus Eestis, mis langes II Maailmasõja ajal Holokausti ohvriks. 

Meie eesmärk on Eesti mustlaste osavõtt Eesti Vabariigi 100.juubeli tähistamisel, kuna mustlased on olnud oluline rahvusvähemus Eestis, kes langes II Maailmasõja ajal Holokausti ohvriks. Euroopa Liit teeb suur jõupingutusi mustlaste, romade integreerimiseks Euroopa Liidus, ka Eesti annab siin oma panuse. Meie kingitus Eesti elanikele juubeliaastal toob neile lähemale Eesti elavate mustlaste, romade kultuuri. Oleme veendunud, et kontsert leiaks head vastukaja nii Eesti kui ka Euroopas.

Algataja

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon

4.aprillil 2000 aastal loodi mitmerahvuseline katusorganisatsioon Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon (ЕМА). EMAs on 15 rahvusliku kultuuriseltsi, noorteklubi, Eesti rahvusvähemuste noortekogu ja teised rahvuskultuurilise tegevusega seotud seltsid, 5 pühapäevakooli – vene , tatari, ukraina, gruusia ja valgevene. EMA on atesteeritud kultuuriministeeriumi poolt. Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioonis iga aasta toimub sõltamatu auditoori kontroll. «Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon» põhieesmärgid on : — ülesannete täitmine, mis on seotud venekeelse elanikkona integreerimisega eestikeelsesse ühiskonda — rahvusvähemuste kultuuriseltside koostöö toetamine — rahvusliku identiteedi säilitamine — Venemaa, Läti ja Eesti piiriäärsete projektide realiseerimine — multikultuursuse propaganda Eestis — integratsioon Euroopa ühiskonda jm.