Müütilised / materiaalsed üheksakümnendad

Kolmest osast koosnev uurimisprojekt tegeleb Eesti ajaloo 1990ndate perioodi uurimise ja lahkamisega: näitus Kumus, Kumu rahvusvaheline sügiskonverents ja Kumu kunstifilmide festival KuFF. 

Kogupereüritus
Ratastooliga ligipääsetav
EST

„Müütilised / materiaalsed üheksakümnendad“ on katuspealkiri Kumu 1990. aastate kunsti ja kultuuri käsitlevale uurimisprojektile, mis koosneb kolmest osast:

1. Näitus „Salatoimikud. [Üheksakümnendate kartoteek]“ (2.11.2018–14.04.2019) Kumu kaasaegse kunsti galeriis,

2. Kumu VI rahvusvaheline sügiskonverents (1.–3.11) ning

3. III Kumu kunstifilmide festival KuFF (31.10–4.11).

Vahetult taasiseseisvumisele järgnenud aastad olid ühest küljest tänase Eesti otsene kasvulava, teisalt jääb see aeg üha kaugemaks ja võõramaks. 1990. aastate kultuuriprotsesse ja post-sotsialistliku ühiskonna murranguid on käsitletud näitustel, raamatutes, filmides jm; seda aega on nii mütologiseeritud (kui eriliselt tähenduslikku perioodi) kui ka naturaliseeritud (justkui miski poleks saanudki teisiti minna). Nii on 1990. aastate ühiskonna ja eriti kultuuri kohta käibel mitmeid kinnistunud tõdesid, mille üle- ja ümbervaatamine ongi Kumu projekti peaeesmärk. Lähtume asjaolust, et see kümnend on ühtaegu piisavalt kauge, et võimaldada kriitilist distantsi, ja piisavalt lähedane, et temaga kontakti saada.

On terve hulk 1990. aastatel – enamasti nö efemeersetes meediumides või tollal uut tehnoloogiat kasutades – loodud kunstiteoseid, mis on hävimas või juba hävinud ning mille dokumenteerimiseks ja võimalusel taastamiseks on praegu viimane aeg. Kumu näituse üks eesmärke on programmiliselt kunstiuuendusele orienteeritud Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse tegevuse, samuti näituste nagu „Est.Fem“ jm sarnaste kunstiürituste jaoks loodud teoste kaardistamine ja võimaluse korral nende rekonstrueerimine. 

Näituse kuraatorid: Eha Komissarov ja Anders Härm (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut)
Konverentsi kolleegium: Anu Allas, Sirje Helme, Anders Härm, Viktor Misiano (Moskva)
KuFFi toimkond: Anu Allas, Kati Ilves, Mare Pedanik

Peeter Laurits. Pietá 7 Anesteesia. Detail. 1992/2003. Eesti Kunstimuuseum

Korraldaja

Eesti Kunstimuuseum

1919. aastal asutatud Eesti Kunstimuuseum on tänaseks kasvanud viit erineva näituseprogrammiga muuseumi ühendavaks institutsiooniks, mille alla kuuluvad Kadriorus asuvad Kumu kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum ja Mikkeli muuseum ning vanalinnas asuvad Niguliste muuseum ja Adamson-Ericu muuseum.