näitus "100 Kanutis konserveeritud eset"

Näitus "100 Kanutis konserveeritud eset" tutvustab mitmetasandiliselt Kanutis läbi Eesti Vabariiga aja konserveeritud esemeid.

Valmis!
Valmis!

Lisaks konserveerimise töökäigule on võimalik tutvuda huvitavate faktidega inimeste ja esemete endi kohta.
Paljud muuseumides ja erakogudes olnud esemed on olulised just läbi legendide.
Kui 100 aastane Eesti on kinkinud meile, eestlastele ajaloo mille üle uhkust tunda, siis Kanutil on olnud privileeg
restaureerida ja konserveerida suur hulk kultuuriväärtustest, mis jutustavad meie riigi loomisest ja kujunemisest.
Näitus on läbilõige esemetest, inimestest ja lugudest läbi terve riigi ajaloo.

http://100eset.virtuaalmuuseum.ee/

Algataja

Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut

Keskus Kanut, mis on kandnud aja jooksul erinevaid nimekujusid, tegutseb juba üle kolmekümne aasta. 1986 aastal asutati Eesti Vabaõhumuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi ja Rahvusraamatukogu konservaatorite baasil Kanuti eelkäija Vabariiklik Restaureerimiskeskus. 1989 aastal nimetati keskus ümber Ennistuskojaks Kanut. 2014 aastast alates liitusid Eesti Vabaõhumuuseum ja Ennistuskoda Kanut üheks sihtasutuseks ning sellest ajast on kasutusel keskuse nimi – Konserveerimis– ja digiteerimiskeskus Kanut. Sõltumata nimetusest on Kanut kogu oma olemasolu jooksul tegelenud ühe valdkonnaga, milleks on kultuuriväärtuslikud esemed. Kanuti oskusi ja teenuseid on aastate jooksul kasutanud kõige enam Eesti muuseumid. Samas on meie juurde leidnud tee ka erinevad teised asutused ning eraisikud. Kanuti meistrite käed on taastanud tuhandete suuremate või väiksemate esemete algse väärtuse, on muutnud nende ilu nähtavaks või peatanud nende hävinemisprotsessi. 2006. aastast alates lisandus Kanuti poolt pakutavate teenuste loetelusse fotode, negatiivde, trükiste, dokumentide, maalide ja erinevate muude esemete digiteerimine. Kümned tuhanded Kanutis loodud digifailid lubavad uurida, taasluua ja nautida väärtuslikke esemeid ilma neid hoiukohast välja võtmata ning mingilgi moel kahjustamata. Kõigile, kes vajavad abi kultuuriväärtuslikku või emotsionaalselt väärtusliku vara korrastamisel või selle digiteerimisel, on Kanuti uksed avatud. Kanut – see on veel palju muud peale konserveerimise, restaureerimise ja digiteerimise.