Näitus "1982"

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid korraldab EV 100. sünnipäeva puhul näituse. 

1982
Üks aasta sajast

Haapsalu raekojas 28. veebruaril 2018. a avatava näituse eesmärk on näidata ühte aastat sajandivanuse Eesti Vabariigi ajaloos. Aasta 1982 esindab sellel ajateljel 48 aastat kehtinud Nõukogude Eestit – pea kaks põlvkonda kestnud okupatsiooniaega.

Toonast Eesti põllumajandusmaastikku meenutavad veel tänagi maaparandusega rajatud hiigelsuured põllud, tühjana seisvad või osalt ka kasutuses laudakompleksid ning kortermajadega endised kolhoosikeskused. Hoolimata üksikutest edulugudest jäi kolhoosikord tervikuna ebaefektiivse majandamise näiteks.

Ehkki Läänemaa lõunaosas asuvad Kasari ja Lihula on olnud läbi aegade suhteliselt vaene kant, elasid kolhoosnikud-sovhoosnikud 1980. aastate alguses siiski jõukamalt kui keskmine linnainimene, õpetaja või ametnik.

Kohalik agronoomist amatöörfotograaf Ants Maripuu jäädvustas töö kõrvalt kolhoosikogukonna argipäeva. Tollal ei peetud seda eriti pildistamisväärseks, kuid tänaseks on neist piltidest saanud unikaalne ajalooallikas.

Käesolev näitus annab läbilõike toonastest inimestest oma unistuste ja pürgimustega, mis ei hoolinud valitsevast võimust ega ideoloogiast. Paljuski nende inimeste osavõtul taastati järgmisel kümnendil oma Eesti riik. Näitus ei anna hinnanguid, ei halvusta ega tõsta ka pjedestaalile – jäägu see vaataja otsustada.

Fotode pealkirjades on kasutatud lööklauseid ja mõtteid Haapsalu rajooni ajalehe „Töörahva Lipp” 1982. aasta numbreist. Osa näitusel eksponeeritud esemetest pärineb Rõude muuseumist.

Näituse Kuraatorid: Tiit Kaljuste, Karin Mägi, Anton Pärn
Näituse korraldab SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

Algataja

Maarja Kõuts