Näitus "Ajalugu pildis – pilt ajaloos"

Kumu näitus „Ajalugu pildis – pilt ajaloos“ ja sellega kaasnev raamat „Ajalugu pildis – pilt ajaloos. Rahvuslik ja rahvusülene minevik Eesti kunstis" võtavad Eesti 100. sünnipäeval vaatluse alla kunstnike rolli Eesti ajaloomälu kujundajana.

EST

Näitus ja raamat uurivad, kuidas pildid on läbi aegade aidanud kujundada arusaama siinse ajaloo olulisematest sündmustest ja tegelastest, kohtadest ja sümbolitest. Ajaloolisi sündmusi kujutavate piltide kõrval on näitusel ja raamatus mütoloogia- ja pärandiainelised tööd, sest eestlaste kui noore rahvuse jaoks on rahvaluule ja -kultuur olnud sageli n-ö päris ajaloo aseaine.

Ajaloopilte on Eestis loodud läbi sajandite. Oma vormilt ja sisult on need väga mitmekesised ja esindavad nii ametlikke kui ka isiklikke ja alternatiivseid vaatenurki. Raamat ulatub varauusajast tänapäevani, kuid näitus keskendub kunsti ja eesti rahvusluse suhetele ning esitleb valikut 19. ja 20. sajandil loodud piltidest. Nende seas on kunstiliselt rohkem ja vähem ambitsioonikaid töid, nii ideoloogilise surve all kui kunstniku sisemisest äratundmisest sündinuid.

Sadade Eesti ajalugu kujutavate piltide seast on välja valitud tööd, mis on aidanud luua Eesti „mälupaiku“. Mälupaikade mõiste, mille tegi tuntuks prantsuse ajaloolane Pierre Nora, hõlmab lisaks konkreetsetele kohtadele ka ajaloolisi sündmusi ja isikuid jms, millest on – piltide, tekstide, rituaalide jne abil kujunenud rahvusliku mälu tugipunktid ja sümbolid. Näitusel olulisemate mälupaikade kaupa esitatud pildid markeerivad Eesti identiteedi muutumist ajas ning näitavad rahvusüleste motiivide mõju rahvuslikule ajalootõlgendusele: ettekujutust Eesti ajaloost on mõjutanud suhted baltisaksa ja nõukogude pärandiga, nagu ka rahvusvaheliselt levinud teemad ja vormivõtted.

Oluline on näitust vaadates ja raamatut lugedes meeles pidada, et pildid kõnelevad esmajoones oma loomisajast – ja alles siis neil kujutatud minevikusündmusest või -tegelasest.

Näituse kuraatorid ja raamatu autorid:
Linda Kaljundi, ajaloolane (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
Tiina-Mall Kreem, kunstiajaloolane (Eesti Kunstimuuseum – Kadrioru kunstimuuseum)

Näituse avamine toimub 15.03.2018 kell 18.00 Kumu kunstimuuseumis.

Foto: Kaljo Põllu (1934–2010). Rukkilill. 1968. Valmiskujundid, akvatinta. Eesti Kunstimuuseum

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks loodud kunstiprogrammis on ligi 100 kunstisündmust, mis jutustavad kunstikeeles Eesti olevikust, tulevikust ja minevikust. Eesti sünnipäeva tähistatakse kunstiga Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Itaalias ja mujal Euroopas ning samal ajal ka Virtsus, Valgas, Moostes, Sillamäel ja paljudes teistes Eesti paikades. EV100 kunstiprogrammi korraldavad Riigikantselei Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond koos kunstiprogrammi koordineerivate Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega.