Näitus „Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl“

Näitus „Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl“ kajastab hoonestust, inimesi, nende tegemisi ja eakate mälestusi kuni aastani 1939. 

Valmis!
Valmis!

Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse üheks oluliseks põhikirjaliseks tegevuseks on koduloo uurimine ja kroonika jäädvustamine. Oleme aastaid pidanud kroonikat ja jäädvustanud oma tegemisi. Paljud liikmed on oma juurtelt mitmendat põlve karksilased ja elanud vabas Eestis. Mõistame, et aeg möödub kiiresti, on veel inimesi, kes mäletavad ja soovivad oma mälestusi jagada. Karksi-Nuia on olnud läbi aegade piirkonna tõmbekeskus. Nii tekkis idee dokumenteerida ajaloolised faktid, koguda fotomaterjali ning jäädvustada eakate mälestused kogukonnast, kes elasid ja tegutsesid Karksi-Nuias enne nõukogude okupatsiooni. 

Oma ideed tutvustasime valla ajalehes Karksi Sõna, tänu millele saime mõttekaaslasi ja toetajaid.  On oluline, et projektis osalemisega väärtustame eakate tegevust ja  anname panuse kogukonna ajaloo jäädvustamisele. Kingitusena valmib püsieksponaat sõnas ja pildis, mis jääb avalikuks kasutamiseks tutvustama meie paikkonna mulkide ajalugu kui kultuuripärandit tulevastele põlvedele ja tänastele ajaloohuvilistele. Soovime kogutud materjali vormistada kunstiliselt kujundatud trükisena. Meie koostatud näitus on seotud Eesti ajalooga ja väärib erilist tähelepanu Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval.

Näitus avatakse EV 100. sünnipäevaks 2.02.2018 kell 14 Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja jääb avatuks kuni 28.02.2018.

Jääb loodavasse muuseumi.

Jätkuprojekt „Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl – näitus kogukondadesse“.

Näitust „Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl“ eksponeeritakse Karksi-Nuia kultuurikeskuses 2.02.2018–1.03.2018. Näituse avamine toimub 2.02.1018 kell 14. EV 100. sünnipäeva kingitusena viiakse näitus suvel kodukandipäevade raames endise Karksi valla piirkonna külamajadesse Karksi, Lilli ja Tuhalaane. Kooskõlas August Kitzbergi nimelise gümnaasiumiga jääb näituse väljapanek novembrisse. https://www.ev100.ee/et/kingitus/muuda/ajagraafik/4730#none

Transporti külakeskustesse, reklaami sündmustele, abi näituste korraldamisel.

EV100 aastapäevale pühendatud kingituse tahame viia endise Karksi valla külakeskustesse, kohalikku gümnaasiumi ja veel kaugemalegi. Oleme ju osake Eesimaast ja meie mulkide juured ulatuvad siit kaugemalegi. 

Algataja

Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus

Karksi-Nuia Pensionäride ühendus on jätkusuutlik ja aktiivne ühendus. Meie eesmärgiks on eakatele tervisliku ja sportliku eluviisi propageerimine, jõukohase tegevuse pakkumine, vaba aja sisustamine, kroonika kirjutamine ja igaaastaste huvireiside korraldamine. Ühenduses toimuvad regulaarsed jututoad, võimlemistunnid ja kepikõnd. Mitmed ühenduse liikmed osalevad mulgikeele ringis "Mokalaat".