Näitus „Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl“, mis kajastab hoonestust, inimesi, nende tegemisi ja eakate mälestusi kuni aastani 1939.

Näitus "Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl"avatakse EV100 sünnipäevaks  2.02.2018 kell 14.00 Karksi-Nuia Kultuurikeskuses. Hiljem külakeskustes.

Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse üheks oluliseks põhikirjaliseks tegevuseks on koduloo uurimine ja kroonika jäädvustamine. Paljud liikmed on oma juurtelt mitmendat põlve karksilased ja elanud vabas Eestis. Nii tekkis idee dokumenteerida ajaloolised faktid, koguda fotomaterjali ning jäädvustada eakate mälestused kogukonnast, kes elasid ja tegutsesid Karksi-Nuias enne nõukogude okupatsiooni. Oma ideed tutvustasime valla ajalehes Karksi Sõna, tänu millele saime mõttekaaslasi. On oluline, et projektiga väärtustame eakate tegevust ja anname panuse kogukonna ajaloo jäädvustamisele. Kingitusena valmib püsieksponaat sõnas ja pildis, mis jääb avalikuks kasutamiseks tutvustama meie paikkonna mulkide ajalugu kui kultuuripärandit tulevastele põlvedele ja tänastele ajaloohuvilistele. Meie poolt koostatud näitus on seotud Eesti ajalooga ja väärib tähelepanu Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval.

Näitust „Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl“ eksponeeritakse Karksi-Nuia kultuurikeskuses 2.02.2018–01.03.2018. Näituse avamine toimub 02.02.1018 kell 14.00. EV100 sünnipäeva kingitusena viiakse näitus suvel kodukandipäevade raames endise Karksi valla piirkponna külamajadesse Karksi, Lilli ja Tuhalaane, Kooskõlas August Kitzbergi nimelise gümnaasiumiga jääb näituse väljapanek novmbrisse. https://www.ev100.ee/et/kingitus/muuda/ajagraafik/4730#none

Transporti külakeskustesse, reklaami sündmustele, abi näituste korraldamisel.

Algataja

Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus

Karksi-Nuia Pensionäride ühendus on jätkusuutlik ja aktiivne ühendus. Meie eesmärgiks on eakatele tervisliku ja sportliku eluviisi propageerimine, jõukohase tegevuse pakkumine, vaba aja sisustamine, kroonika kirjutamine ja igaaastaste huvireiside korraldamine. Ühenduses toimuvad regulaarsed jututoad, võimlemistunnid ja kepikõnd. Mitmed ühenduse liikmed osalevad mulgikeele ringis "Mokalaat".