Näitus "Kogukonna ehitamine: Eesti arhitektid sõjajärgses Torontos"


VEMU ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga koostöös valminud näitus tähistab nii Kanada 150. kui Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva tuues esile Eesti päritolu arhitektide tähtsust Kanadas.

Kogupereüritus
EST Eng
Näitus


Alates 2015. aastast on VEMU teinud koostööd Eesti Architektuurimuuseumiga Tallinnas, et valmistada ette näitust Eesti päritolu arhitektidest Torontos. Eesti Arhitektuurimuuseumi kuraator ja koguhoidja Jarmo Kauge on käinud kolmel korral Torontos, et uurida II maailmasõja järel Kanadasse emigreerunud arhitektide edasist elukäiku ja arhitektuurset pärandit nende uuel kodumaal. Näitus on kokkuvõte senisest uurimistööst, demonstreerides Eestis sündinud arhitektide üllatavalt sügavat mõju modernistliku arhitektuuri levikule Torontos ja Kanadas laiemalt. Näitus keskendubki esmajoones arhitektide vanematele generatsioonidele, neile, kelle looming ning tegevus ülikoolides on vajatanud tugeva pitseri eelkõige Toronto linnaruumile, kuid ka arhitetuuriõppe kvaliteedile. Eesti arhitektide looming Kanadas on seni vähe uuritud. Eesti teatakse vähe ka selliseid (juba Toronto Ülikoolis haritud) suurmehi nagu Elmar Tampõld või Uno Prii, mistõttu pakub näitus hea võimaluse tutvustada neid ja teisi säravaid isiksusi ja nende märkimisväärset loomingut ka Eesti publikule. Näitus on avatud alates 22. septembrist 2017 VEMUs, mille avamisel toimus ka sellele pühendatud sümpoosion ning on avatud 12. veebruarini 2018. 2018. aasta kevadel rändab näitus edasi Tallinnasse Eesti Arhitektuurimuuseumisse.

Korraldaja

EÕK/VEMU (Eesti Õppetöö Keskus/Väliseesti Muuseum)