Näituse „Ars Academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“ avamine ja raamatu „100 kunstiteost Tartu Ülikoolist“ esitlus

2. novembril kell 18 toimub Kadrioru kunstimuuseumis näituse „Ars Academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“ avamine ja raamatu „100 kunstiteost Tartu Ülikoolist“ esitlus.

EST

Eesti kunstiõpetuse, -kogumise ja -teaduse ajalooline süda on Tartu Ülikoolis. Sel näitusel saab esmakordselt tervikliku ülevaate ülikooli kunstikogust ja selle kujunemisest enam kui kahe sajandi jooksul. Maailma kunstiparemikku kuuluvate teoste kõrval on eksponeeritud ülikooli vaimu ja missiooni kandvad teosed ning nii Eesti kui ka rahvusvahelist kunsti.

Koos näitusega valmib ka albumi formaadis raamat „100 kunstiteost Tartu Ülikoolist“, mis annab ülevaate ülikooli rikkaliku kunstivara paremikust ja tutvustab ülikooli lugu kunsti kaudu.

Näituse kuraatorid on Ingrid Sahk Tartu Ülikooli kunstimuuseumist ja Tiina-Mall Kreem Kadrioru kunstimuuseumist. Albumi on koostanud Ingrid Sahk ja Moonika Teemus.

Näitus jääb Kadrioru kunstimuuseumis avatuks 5. aprillini 2020. Tartu Ülikooli muuseumis eksponeeritakse seda 2021. aastal.

Illustratsioon: Enn Põldroos. Universitas Tartuensis. 1982. Tempera, masoniit. Tartu Ülikool
 

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta leiad 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Rahvusülikoolina oleme on eestikeelse kõrghariduse andja, Eesti haritlaskonna kasvataja ja väärtuste kujundaja, Eestit ja tema rahvast uurivate teaduste arendaja, Eesti ühiskondliku arengu eestvedaja, teadmuspõhise ühiskonna ja majanduse kujundaja, eesti keele ja kultuuri uurija ja arendaja ning eesti teaduskeele edendaja, kultuuripärandi uurija, säilitaja ja tutvustaja.