Nissi kooli 100 aasta juubeli ja Nissi paikkonna hariduse 330 aasta juubeli tähistamine

EV100. sünnipäeva eel tähistab oma 100 aasta juubelit ja paikkonna hariduse 330 aasta Nissi Põhikool ning pühendab juubelisündmuse traditsioonide väärtustamisele ja ajaloo talletamisele.

EST

Oktoobris 1917 alustati Nissi Hariduse Seltsi Koolis õppetööd. 2017. aastal tähistab Nissi kool 100 aasta juubelit. Nissi paikkonnas on jagatud kooliharidust 330 aastat. Haridusjuubeli raames oleme uurinud põhjalikult Nissi paikkonna väikekoolide ajalugu ja oma kooli ajalugu. Ajaloo talletamiseks koostame paikkonna koolide infot ja olulisi ajaloolisi sündmusi ning traditsioone sisaldava ajatelje kooli seinale. Haridusjuubeli tähistamiseks toimub 28. oktoobril Nissi Põhikooli vana õppehoonele (aastatel 1933-2006) mälestuskivi paigaldamine ja selle avamine ning erinevad üritused. Ajakava 28. oktoobril: Kl 14.00 – avatakse Nissi Põhikooli uksed kõikidele külalistele ja vilistlastele Kl 15.00 – kutsetega külalistele direktori vastuvõtt Nissi Põhikoolis Kl 17.00 – kontsertaktus Nissi Põhikooli saalis Kl 18.30 – mälestuskivi avamine vana koolimaja juures Kl 19.00 – ühine rongkäik Nissi Põhikooli juurest Riisipere kultuurimajja Kl 19.15 – vilistlaste pidu Riisipere kultuurimajas

Korraldaja

Nissi Põhikool

Nissi Põhikool on munitsipaalkool Nissi valla haldusalas Harjumaal. Kool annab vastavalt kinnitatud õppeprogrammile alg- ja põhiharidust valla territooriumil. Nissi kooli asutamisajaks võib lugeda 1917. aastat, mil asutati Nissi Hariduse Seltsi Kool. Aastast 1993 tegutsetakse Nissi Põhikooli nime all. Oleme traditsioone väärtustav kaasaegne kool. Õppetöös kasutame uuenduslikke õpimeetodeid, mis toetavad iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, ettevõtlikust ning loovust. Meie kool on avatud kogukonnale ning usaldusväärne ja professionaalne partner lapsevanematele. Õppimiseks loome lapsesõbraliku ja turvalise koolikeskkonna.

Märksõnad: